Kürtlerin yüzde 63,2'si açlık sınırında, kadınların yüzde 87,1'i işsiz

img

DİYARBAKIR - "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kadının Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair Saha Araştırması" sonuçlarına göre, Kürtlerin yüzde 63,2'si açlık sınırında, Kürt kadınların yüzde 87,1'i işsiz. Elde edilen bulgular, kalabalık Kürt aile yapısının dağıldığını da gösteriyor. Katılımcıların yüzde 2,1'i, 12 ve üstü kişiyle aynı hanede yaşıyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kadının Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair Saha Araştırması" sonuçlarına göre Kürtlerin yüzde 63,2'si, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)açlık/yoksulluk sınırı olarak kabul ettiği 0-2 bin TL gelire sahip. Kürt kadınların yüzde 87,1'inin ücret getiren herhangi bir işte çalışmadığı tespit edilen araştırmada, katılımcıların hane içinde yaşadığı kişi sayısına ilişkin verdiği yanıtlar da kalabalık Kürt aile yapısının dağıldığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 65,9'u hanelerinde 4-7 arasında kişiyle, yüzde 6,5'i 8-11 arasında kişiyle, yüzde 2,1'i 12 ve üzerinde kişiyle, yüzde 15,5’i ise 1-3 arasında kişiyle yaşadığını belirtti.
 
Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Şanlıurfa, Ağrı, Bingöl, Muş, Hakkâri ve Kars, Ardahan ve Dersim'de, Kasım 2019'da yapılan ve 6 bin 907 kadınla yüz yüze gerçekleşen ankete katılanların yüzde 34,1'i 25-34, yüzde 24,1'i 35-44, yüzde 3,1'i 18-24 yaş grubundan oluştu. Genç grup olarak değerlendirilen 18-34 yaş arası katılımcıların oranı ise yüzde 57,2 olarak açıklandı.
 
KENTLİLEŞME ARTTI ÇOCUK SAYISI DÜŞTÜ
 
Yüzde 61,7'nin şehir merkezinde, yüzde 38,3'ünün köyde doğduğunu belirttiği araştırma grubundakilerin yüzde 69,8'i evli, yüzde 25,9'u bekar, yüzde 30,2'si çocuklarının olmadığını, yüzde 34,2'si 1-3 arası, yüzde 31,6'sı ise 4-7 arası çocuğu olduğunu belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 32,7'si lise ve üzeri mezunu, yüzde 21,3'ü ilkokul mezunu, yüzde 7,9’u diplomasız okur-yazar, yüzde 24,4'ü okur-yazar olmadığını kaydetti.
 
KADINLAR EV İÇİ ÜCRETSİZ İŞÇİ
 
Katılımcıların yüzde 65,6'sı ev içi ücretsiz işçi, yüzde 9,9'u işsiz/iş arıyor durumda iken yüzde 9,8'i öğrenci, yüzde 3,6'sı devlet memuru, yüzde 3,6'sı işçi, yüzde 2,2'si özel sektör çalışanı, yüzde 1,8'i çalışamaz halde, yüzde 1,6'sı küçük esnaf olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 0,6'sı marjinal bir mesleği olduğunu, yüzde 0,4'ü emekli olduğunu, yüzde 0,3'ü ziraat sektöründe çalıştığını, yüzde 0,3'ü çalışmak istemediğini, yüzde 0,2'si profesyonel bir meslekte çalıştığını, kadınların sadece yüzde 0,1'i tüccar/sanayi/iş insanı kategorisinde yer aldığını beyan etti. Toplamda ücret getiren herhangi bir işte beyan eden kadınların oranının yüzde 87,1 olarak belirlenen ankette, katılımcıların yüzde 65,9'u hanelerinde 4-7 arasında kişiyle, yüzde 6,5'i 8-11 arasında kişiyle, yüzde 2,1'i 12 ve üzerinde kişiyle, yüzde 15,5’i 1-3 arasında kişiyle yaşadığını aktardı. 
 
KÜRTLERİN YÜZDE 63,2'Sİ AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR
 
Ankete katılan kadınların yaşadığı hane gelir durumu da ele alındı. Katılımcı kadınların yüzde 28,6'sı 0-1000 TL arasında, yüzde 34,6'sı 1001-2000 TL, yüzde 24,4'ü 2001-3000 TL arası hane gelirine sahip olduğunu beyan etti. Ankette, belirtilen gelir beyanına göre, katılımcıların yüzde 63,2'si, TÜİK verilerine göre açlık/yoksulluk limiti içinde sayılan 0-2000 TL arası hane gelirine sahip olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 38'i SSK'lı iken (Bir kısmı çalışan eş/aile fertleri nedeniyle SSK'lı), yeşil kart vb.'ne sahip yüzde 31,8'i GSS primini devletin ödediğini, yüzde 19,5'i herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığını ifade etti.
 
'YOKSULLUK İÇİNDE GÜVENCESİZ YAŞAM' 
 
Ankette, gelir durumunun düşüklüğü ve sosyal güvenceye sahip olmama, "Bölge kentlerinde yaşayan kadınların önemli bir yoksulluk sınırı içinde, zayıf sosyal güvencelerle veya güvencesizliklerle yaşamaya çalıştığını; bölge kentlerinde kadın göçünün yoğun olmadığını; kent kökenli kadınların varlığının artmasına karşın, kadınların yaşadıkları yerle bağının uzun süreli yerleşikliğe dair olduğunu; hala nispeten kalabalık ailelerde yaşayan kadınlar arasında okullaşmamış toplamda en az yüzde 34,3'lük bir kesimin olduğunu söylemektedir" ifadeleriyle değerlendirildi.
 
OKUYAN DA OKUMAYAN DA İŞSİZ
 
Yaş ile eğitimin evlilik ve istihdam edilme arasındaki ilişkisine dair verilere de ulaşmaya çalışan araştırmaya göre; araştırma grubunda okur-yazar olmayan kadınların yüzde 88,4'ü "ev içi ücretsiz işçi", yüzde 5'i "çalışamaz halde", yüzde 4,4'ünün "işsiz"; diplomasız okur-yazar kadınların yüzde 88,3'ü "ev içi ücretsiz işçi", yüzde 4,9'u "işsiz" , yüzde 2,6'sı "çalışamaz halde". Araştırmaya göre, okullaşmamış ve Liseye kadar okuyabilmiş olan kadınların oldukça büyük kesiminin "ev içi ücretsiz işçi" olarak toplumsal yaşama konumlandığını gösteren çalışma ile; üniversite mezunu kadınların ise yüzde 27,1'i "işsiz", yüzde 24,9'u "devlet memuru, yüzde 17,9'u "öğrenci";  lisansüstü eğitim alan kadınların yüzde 36,4'ü "devlet memuru, "21,2'si "ev içi ücretsiz işçi" ve yüzde 15,2'si "öğrenci" durumunda. 
 
'EN BÜYÜK SORUN KÜRT SORUNU VE İŞSİZLİK'
 
Araştırma kapsamında kadınlara "Türkiye'nin en büyük sorunu sizce nedir?" sorusu da yöneltilmiş buna göre, araştırma grubunun ilk dört sırasını oluşturan yanıtlar, yüzde 31,8'i "ekonomi/işsizlik", yüz 20,4'ü "Kürt sorunu", yüzde 15,9'u "şiddet ve çatışma ortamı", yüzde 9,8'i "demokrasinin olmayışı", yüzde 7,3'ü "hükümet", yüzde 5,9'u "muhalefetsizlik", yüzde 4'ü "yeni yönetim sistemi/Cumhurbaşkanlığı Sistemi", yüzde 2'si "dış politika", yüzde 1,5'i "diğer", yüzde 0,3'ü "İŞİD" ve yüzde 0,2'si "milliyetçilik" biçiminde oldu. Ankette, "Türkiye'nin en büyük sorunu sizce nedir?" sorusuna verilen yanıtlarda eğitim düzeyi ile yaş gruplarına göre sorun sıralamasında genellikle bir değişim olmadığı tespit edildi.
 
 

Diğer başlıklar

19:19 DAİŞ’ten kurtuldu, Türkiye’de kayboldu, İdlib’de yaralandı
17:53 Varto'da 1 gözaltı
17:07 Mithat Sancar Mardin'de taziyelere katıldı
16:49 Kovid-19 tedavisi gören gazeteci Tarancı yaşamını yitirdi
16:36 AKP'li belediye başkanı istifa etti
16:08 İHD İstanbul Şubesi: Elçi’nin barış mücadelesinin takipçisiyiz
15:53 Cizre'de 2 gözaltı
15:52 Avukat Güner serbest bırakıldı
15:43 Bakanlıktan ‘vaka sayılarını söylemeyin talimatı’ iddiası
15:41 Polis şiddetiyle hayatını kaybeden Coşkun için eylem
15:08 TMMOB Diyarbakır İKK: Hukuksuz gözaltılara son verilsin
14:52 Kılıçdaroğlu’dan esnaflara: Bildiğiniz gibi değil, her şeyi sattık
14:28 Hasta tutuklu Yıldız’ın serbest bırakılmasını istediler
14:18 CHP’li Ağbaba koronavirüse yakalandı
14:00 Öcalan’ın öğretmeni toprağa verildi
13:59 Ayşenur Şimşek'in failleri soruldu
13:56 HDP’li eski vekil Çağlar Demirel açlık grevine başladı
13:33 Şengal'deki nöbet 3'üncü gününde
13:25 'KHK’ler gidecek, biz kalacağız'
13:23 Sancar: Devlet ve hükümetin Elçi cinayetini aydınlatma niyeti yok
13:18 'Sindirme politikalarına boyun eğmeyeceğiz'
13:16 HDP Gençlik Meclisi: Boyun eğmedik eğmeyeceğiz
13:12 Kaybedilen Aydoğan’ın eşi: Çocuklarımın gideceği bir mezar istiyorum
12:43 MED TUHAD-FED: Gözaltılar serbest bırakılsın
12:34 Roboski Katliamı’nın 107’nci ayında ‘adalet’ çağrısı
12:15 Tahir Elçi anılıyor: Cezasızlık zırhıyla korunan failleri arıyoruz
12:07 Antalya Emek ve Demokrasi Platformu'ndan HDP'li Bülbül'e destek
12:00 Böbrekleri iflas eden tutukluya ‘cezaevinde kalabilir’ raporu
11:49 Adliye çıkışında vurulan kadın hayatını kaybetti
11:41 Polis midibüsü devrildi
11:25 Erdoğan ‘reform’ dedi, 415 kişi gözaltına alındı
11:25 Barış Akademisyenleri’nin yaşadığı ihlaller rapora dönüştü
11:18 Nusaybin’de tutuklanan 4 kadının iddianameleri hazırlandı
11:09 Kayıp yakınları: Tahir Elçi mağdurların avukatıydı
11:07 Elvan ve Gül’den TOBB ile ‘reform’ görüşmesi
10:51 İHD ve MEBYA-DER yöneticilerinin evlerine polis baskını
10:32 Rektör eski AKP'li belediye başkanını müdür olarak atadı
10:26 Kardeş Türküler'den Tahir Elçi anısına ‘Hewar’
10:12 Kozluk Belediyesi Eşbaşkanı gözaltına alındı
10:07 Bütçe halktan kaçırıldı
09:39 Bursa'da gözaltına alınan avukatlar serbest bırakıldı
09:38 Beştaş: MHP mafyaya dayandığını ilan etti
09:36 GGM’de tecavüze uğrayan Z.N. 4 ay sonra konukevine nakledildi
09:33 ‘Dersim’de Alevi kimliğini yok etmeye çalışıyorlar’
09:32 Antep'te 13 siyasetçi tahliye edildi
09:02 Ağır hasta tutuklu Turan’ın avukatı: Her an ölebilir
09:02 ‘Rojavalı tutuklular iki kez cezalandırılmak isteniyor’
09:02 65 yaş üstü yurttaşlar: Salgını yayan biz değiliz
09:01 Usta ellerle ağacı yayığa dönüştürüyor
09:01 Polis ajanlık dayattı, savcı ‘neden kabul etmedin’ dedi
09:00 28 KASIM 2020 GÜNDEMİ
27/11/2020
22:47 Hasankeyf'i anlatan ‘Keypa12500’ tiyatro oyunu sahnelendi
22:19 2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
20:19 2020 İnsan Hakları Ödülü Ebru Timtik'e verildi
19:50 Koronadan 177 kişi daha hayatını kaybetti
19:34 İran nükleer programında görevli fizikçi saldırıda hayatını kaybetti
19:13 BES’ten OHAL Komisyonu’nun incelemelerine tepki
18:59 İstismar sanığından ‘AKP üyesiyim’ savunması
17:55 Savunmasına el konulan eski vekil Aksoy savunma yapmadı
17:53 Dersim'de HDP'lilere soruşturma
17:39 İstanbul esnafı alanlara indi: Dilenmektense direneceğiz
17:12 Welat gazetesi internet üzerinde yayına başladı
17:09 DİB: İçte ve dışta tüm operasyonlar dursun
17:00 Ahmet Davutoğlu’nun korona testi pozitif
16:49 Antep'te bir kadın tutuklandı
16:43 Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki görevi de sona erdi
16:04 DTK Sağlık Meclisi: Kendi özgücümüzle dayanışma ağlarını kurmalıyız
15:53 'Kobanê soruşturması'nı başlatan savcı Kocaman’a terfi
15:49 AYM, Cumhurbaşkanı’nın ‘kamulaştırma’ yetkisini uygun buldu
15:47 Hukuk örgütlerinden ortak açıklama: Doğruları savunacağız
15:38 Paylan: Asgari ücret vergiden muaf 4 bin lira olmalı
15:36 Meclis’te incelenmemiş tutanağın değiştirilmesi istifa getirdi
15:06 Orhan: IŞİD zihniyeti bize geri adım attırmayacak
14:55 Kayyımın ‘kilit isimi’ de yolsuzluktan tutuklandı
14:29 Gözaltılara verilen yanıt: Bir adım dahi geri atmayacağız
14:21 Erdoğan sorumluluğu Bilim Kurulu’na yükledi
14:17 KESK'ten üyelerine verilen cezalara tepki
14:10 Ev baskınında darp ve tehdit: Size gününüzü göstereceğiz
13:55 Batman’da 15 kişi gözaltına alındı
13:47 4 aydır oğlunun cenazesini alamıyor
13:46 Bakanlardan TÜSİAD ile ‘reform’ görüşmesi
13:36 Günay: Gerçek reform çürümüş sisteminizin gidişidir
13:34 İstanbul’da gözaltına alınanlar avukatlarıyla görüştü
13:33 Ailelerden İmralı’ya gitmek için başvuru
13:28 ‘Sadaka değil, destek bekliyoruz’
13:08 Tutuklamalara tepki gösteren gazeteciler: Dayanışmaya ihtiyaç var
12:55 Mor Çatı 30 yaşında
12:36 Sevk sırasında darp edilen 16 tutuklu 10 gündür açlık grevinde
12:20 Koruma Kurulu Germiyan’daki RES Projesi’ni durdurdu
12:11 ‘Kamuoyunu eksik bilgilendirenler hesap vermeli’
11:51 Malatya’da deprem
11:44 Yardımcısı gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Keskin: Sürecin takipçisiyim
11:38 Tahir Elçi için temsili yürüyüş düzenlenecek
11:34 Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş tepkisi: Bunda adalet var mı?
11:32 Birçok kentte gözaltı operasyonu
10:52 HDP binasına gece baskını: O biz geldik
10:28 Dicle'deki balık ölümlerine suç duyurusu
10:01 Muhabirimiz Karataş hücreye konuldu
09:58 Kadınlardan bütçeye tepki: Sosyal yardım değil ekonomik özgürlük
09:25 Diyabet teşhisi konulan tutuklu kötüleşince kanser olduğu anlaşıldı