Kürtlerin yüzde 63,2'si açlık sınırında, kadınların yüzde 87,1'i işsiz

img

DİYARBAKIR - "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kadının Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair Saha Araştırması" sonuçlarına göre, Kürtlerin yüzde 63,2'si açlık sınırında, Kürt kadınların yüzde 87,1'i işsiz. Elde edilen bulgular, kalabalık Kürt aile yapısının dağıldığını da gösteriyor. Katılımcıların yüzde 2,1'i, 12 ve üstü kişiyle aynı hanede yaşıyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kadının Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair Saha Araştırması" sonuçlarına göre Kürtlerin yüzde 63,2'si, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)açlık/yoksulluk sınırı olarak kabul ettiği 0-2 bin TL gelire sahip. Kürt kadınların yüzde 87,1'inin ücret getiren herhangi bir işte çalışmadığı tespit edilen araştırmada, katılımcıların hane içinde yaşadığı kişi sayısına ilişkin verdiği yanıtlar da kalabalık Kürt aile yapısının dağıldığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 65,9'u hanelerinde 4-7 arasında kişiyle, yüzde 6,5'i 8-11 arasında kişiyle, yüzde 2,1'i 12 ve üzerinde kişiyle, yüzde 15,5’i ise 1-3 arasında kişiyle yaşadığını belirtti.
 
Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Şanlıurfa, Ağrı, Bingöl, Muş, Hakkâri ve Kars, Ardahan ve Dersim'de, Kasım 2019'da yapılan ve 6 bin 907 kadınla yüz yüze gerçekleşen ankete katılanların yüzde 34,1'i 25-34, yüzde 24,1'i 35-44, yüzde 3,1'i 18-24 yaş grubundan oluştu. Genç grup olarak değerlendirilen 18-34 yaş arası katılımcıların oranı ise yüzde 57,2 olarak açıklandı.
 
KENTLİLEŞME ARTTI ÇOCUK SAYISI DÜŞTÜ
 
Yüzde 61,7'nin şehir merkezinde, yüzde 38,3'ünün köyde doğduğunu belirttiği araştırma grubundakilerin yüzde 69,8'i evli, yüzde 25,9'u bekar, yüzde 30,2'si çocuklarının olmadığını, yüzde 34,2'si 1-3 arası, yüzde 31,6'sı ise 4-7 arası çocuğu olduğunu belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 32,7'si lise ve üzeri mezunu, yüzde 21,3'ü ilkokul mezunu, yüzde 7,9’u diplomasız okur-yazar, yüzde 24,4'ü okur-yazar olmadığını kaydetti.
 
KADINLAR EV İÇİ ÜCRETSİZ İŞÇİ
 
Katılımcıların yüzde 65,6'sı ev içi ücretsiz işçi, yüzde 9,9'u işsiz/iş arıyor durumda iken yüzde 9,8'i öğrenci, yüzde 3,6'sı devlet memuru, yüzde 3,6'sı işçi, yüzde 2,2'si özel sektör çalışanı, yüzde 1,8'i çalışamaz halde, yüzde 1,6'sı küçük esnaf olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 0,6'sı marjinal bir mesleği olduğunu, yüzde 0,4'ü emekli olduğunu, yüzde 0,3'ü ziraat sektöründe çalıştığını, yüzde 0,3'ü çalışmak istemediğini, yüzde 0,2'si profesyonel bir meslekte çalıştığını, kadınların sadece yüzde 0,1'i tüccar/sanayi/iş insanı kategorisinde yer aldığını beyan etti. Toplamda ücret getiren herhangi bir işte beyan eden kadınların oranının yüzde 87,1 olarak belirlenen ankette, katılımcıların yüzde 65,9'u hanelerinde 4-7 arasında kişiyle, yüzde 6,5'i 8-11 arasında kişiyle, yüzde 2,1'i 12 ve üzerinde kişiyle, yüzde 15,5’i 1-3 arasında kişiyle yaşadığını aktardı. 
 
KÜRTLERİN YÜZDE 63,2'Sİ AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR
 
Ankete katılan kadınların yaşadığı hane gelir durumu da ele alındı. Katılımcı kadınların yüzde 28,6'sı 0-1000 TL arasında, yüzde 34,6'sı 1001-2000 TL, yüzde 24,4'ü 2001-3000 TL arası hane gelirine sahip olduğunu beyan etti. Ankette, belirtilen gelir beyanına göre, katılımcıların yüzde 63,2'si, TÜİK verilerine göre açlık/yoksulluk limiti içinde sayılan 0-2000 TL arası hane gelirine sahip olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 38'i SSK'lı iken (Bir kısmı çalışan eş/aile fertleri nedeniyle SSK'lı), yeşil kart vb.'ne sahip yüzde 31,8'i GSS primini devletin ödediğini, yüzde 19,5'i herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığını ifade etti.
 
'YOKSULLUK İÇİNDE GÜVENCESİZ YAŞAM' 
 
Ankette, gelir durumunun düşüklüğü ve sosyal güvenceye sahip olmama, "Bölge kentlerinde yaşayan kadınların önemli bir yoksulluk sınırı içinde, zayıf sosyal güvencelerle veya güvencesizliklerle yaşamaya çalıştığını; bölge kentlerinde kadın göçünün yoğun olmadığını; kent kökenli kadınların varlığının artmasına karşın, kadınların yaşadıkları yerle bağının uzun süreli yerleşikliğe dair olduğunu; hala nispeten kalabalık ailelerde yaşayan kadınlar arasında okullaşmamış toplamda en az yüzde 34,3'lük bir kesimin olduğunu söylemektedir" ifadeleriyle değerlendirildi.
 
OKUYAN DA OKUMAYAN DA İŞSİZ
 
Yaş ile eğitimin evlilik ve istihdam edilme arasındaki ilişkisine dair verilere de ulaşmaya çalışan araştırmaya göre; araştırma grubunda okur-yazar olmayan kadınların yüzde 88,4'ü "ev içi ücretsiz işçi", yüzde 5'i "çalışamaz halde", yüzde 4,4'ünün "işsiz"; diplomasız okur-yazar kadınların yüzde 88,3'ü "ev içi ücretsiz işçi", yüzde 4,9'u "işsiz" , yüzde 2,6'sı "çalışamaz halde". Araştırmaya göre, okullaşmamış ve Liseye kadar okuyabilmiş olan kadınların oldukça büyük kesiminin "ev içi ücretsiz işçi" olarak toplumsal yaşama konumlandığını gösteren çalışma ile; üniversite mezunu kadınların ise yüzde 27,1'i "işsiz", yüzde 24,9'u "devlet memuru, yüzde 17,9'u "öğrenci";  lisansüstü eğitim alan kadınların yüzde 36,4'ü "devlet memuru, "21,2'si "ev içi ücretsiz işçi" ve yüzde 15,2'si "öğrenci" durumunda. 
 
'EN BÜYÜK SORUN KÜRT SORUNU VE İŞSİZLİK'
 
Araştırma kapsamında kadınlara "Türkiye'nin en büyük sorunu sizce nedir?" sorusu da yöneltilmiş buna göre, araştırma grubunun ilk dört sırasını oluşturan yanıtlar, yüzde 31,8'i "ekonomi/işsizlik", yüz 20,4'ü "Kürt sorunu", yüzde 15,9'u "şiddet ve çatışma ortamı", yüzde 9,8'i "demokrasinin olmayışı", yüzde 7,3'ü "hükümet", yüzde 5,9'u "muhalefetsizlik", yüzde 4'ü "yeni yönetim sistemi/Cumhurbaşkanlığı Sistemi", yüzde 2'si "dış politika", yüzde 1,5'i "diğer", yüzde 0,3'ü "İŞİD" ve yüzde 0,2'si "milliyetçilik" biçiminde oldu. Ankette, "Türkiye'nin en büyük sorunu sizce nedir?" sorusuna verilen yanıtlarda eğitim düzeyi ile yaş gruplarına göre sorun sıralamasında genellikle bir değişim olmadığı tespit edildi.
 
 

Diğer başlıklar

14:34 Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan sanığa 8 yıl ceza
14:32 Sancar MA’ya konuştu: Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez
14:26 Barış Anneleri'nden Emine Şenyaşar'a dayanışma ziyareti
13:58 Barış Anneleri Süleymaniye’de bir araya geldi
13:55 Düzce’de Kürt işçilere saldırı
13:51 Validebağ’da gönüllüleri ziyaret eden Yapıcı: Suç duyurusunda bulunacağız
13:47 'İntihar etti' denilen kadının katledildiği ortaya çıktı
13:43 Temel ve Dündar’ın yargılamasının durdurulması talebine ret
13:15 İHD ve Meriç nehrine atılan mültecilerin ailelerinden açıklama
13:07 Avukatlardan İmralı başvurusu
13:07 TJA’dan yeni dönem öncesi kadın buluşması
12:47 İşten atılan Ayşe Erim'in mücadelesi kazandı
12:46 Validebağ Korusu’nda gerginlik sürüyor
12:38 Başkan temaslı çıkınca Kobanê Davası'na iki gün ara verildi
12:33 'Turunçlu Arıtma Tesisi kapatılsın'
12:29 Elazığ Cezaevi’nde ağız içi arama dayatılıyor
12:19 Meksika’da günde en az 10 kadın ve kız çocuğu katlediliyor
11:56 Emine Şenyaşar'dan avukatlara dayanışma çağrısı
11:49 Vartinis Katliamı davası: Alay Komutanı Karaoğlu hakkında tutuklama kararı
11:39 Kayyım mahallelinin tandırlarını yıktırdı
10:56 6 ayda bin 98 hak savunucusu gözaltına alındı
10:45 Gazeteci Sarya: Suriye'nin geleceğini bölge halkı belirleyebilir
10:45 Avukat Maçoğlu: Kobanê dosyasında unutulan belge araştırılırsa kumpas ortaya çıkacak
10:36 Bölgede HDP'nin oyları artarken, AKP'ninkiler eridi
10:18 Yüzde 98 engelli kişi tutuklandı
10:01 Katledilen kolberlerin cenazesi saatlerce güneş altında bekletildi
09:27 İnfazı yakılan tutukluya 9 yıl fazla ceza yazıldı
09:27 Validebağ Korusu'na polis eşliğinde baskın
09:26 3 kentte ev baskınları: 9 kişi gözaltında
09:11 Federe Kürdistan'da son 6 ayda 4 bin kadın başvurdu
09:11 Polis aramada sigara içen şoförü darp etti
09:10 Yeni yapılaşma için köyler imara açıldı
09:09 Kaçak plastik işletmeleri zehir saçıyor, belediye izliyor
09:08 Ailesi katledilen İzol adliye önünde: Sadece adalet istiyoruz
09:07 Kadınlar mitinge hazırlanıyor: Özgürlüğümüz için evlerden çıkıyoruz
09:06 Anadilde müziği renklerle öğreniyorlar
09:04 15 milyon TL'lik 6 ihalede usulsüzlük
09:03 Tutukluların şikayet dilekçesi başgardiyanda takılıyor
09:02 Gözlerini kaybeden tutuklunun şikayetine ‘ispata muhtaç’ savunması
09:01 ‘Yeni Yüksekova’ çalışması bitmiyor
09:00 21 EYLÜL 2021 GÜNDEMİ
08:33 Barınamayan öğrencilerin eylemi sürüyor
20/09/2021
23:46 Ankara’da 'Barınamıyoruz' diyen 9 öğrenci gözaltına alındı
23:02 Yolcu otobüsüne saldırı: 2 yaralı
22:51 Erdoğan'dan 'yurt' eleştirilerine yanıt
22:34 Rusya’da seçim sonuçları belli oldu
22:06 İzmir’de üniversite öğrencileri çadır nöbeti başlattı
21:07 Koronadan 231 kişi daha hayatını kaybetti
20:24 Çelemoğlu'nu katleden Çetin'in HTS kayıtları incelenecek
20:12 Uğur Tekstil çalışanları: Sendika hakkımız engellenemez
20:06 Suruç Aileleri İnisiyatifi: Dava kapatılmak isteniyor
19:36 BTS'nin oturma eylemi 36’ncı haftasında
19:27 Gökkan’ın avukatları mahkemeyi HSK’ye şikayet etti
19:16 Eğitim Sen: 19 milyon öğrenci kaderine terk edildi
18:45 Heymans: Türkiye’de Torosların yerini Transporter aldı
18:31 Musa Anter ödülleri sahiplerini buldu: Mirası özgür basın emekçileri devraldı
17:58 Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
17:51 Gabar’da yangı yayılıyor
17:37 HDP eski Milletvekili Kocaman tahliye edildi
17:29 Cizre’de ‘Özgürlük zamanı’ buluşmaları sürüyor
17:10 Adıyaman'da 339 ev karantinaya alındı
17:08 Cenevre’deki mahkemede konuşan Keskin: İşkence bir devlet politikası
16:57 Apê Musa mezarı başında anıldı
16:30 Türkiye'nin bombardımanında 2 kolber hayatını kaybetti
16:30 Kobanê Davası yarına ertelendi
16:26 Silvan’da bir kişi gözaltına alındı
15:47 Kobanê Davası’nda savunma yapan Tan: MYK toplantısına katılmadım
15:46 Av. Özdoğan: Yargılama siyasi bir partinin odasında başladı
15:36 Türkiye, Cenevre’de yargılanıyor: Kürtlere yönelik ayrımcılık ve işkence arttı
15:10 4 yakını katledilen İzol yine 'adalet' istedi
15:07 Ağaç kıyımı AKP'li belediye başkanını da isyan ettirdi
14:42 Zam talep eden saya işçileri iş bıraktı
14:41 Kadın avukatlardan Emine Şenyaşar'a destek
14:34 Müteahhitler zamlara karşı iş bıraktı
13:49 Ferhat Tepe’nin fotoğrafına yasak: Örgüt bağı araştırılıyor!
13:20 Taliban’dan kadın belediye çalışanlarına ‘evde kalın’ talimatı
13:16 Kobanê eylemlerinde kaç YPG'li tedavi edildi?
13:08 Afganistan’da Kadın Bakanlığı’nın kaldırılması protesto edildi
13:07 HDP’li gençlerden uyuşturucuya karşı etkinlik
13:05 'Barınamayan' öğrenciler geceyi sokakta geçirdi
12:53 Buldan'dan 'kumpas davası' çıkışı: Gerçek suçlular korunuyor
12:33 Gözaltına alınan İranlı 9 Kürt ÖSO’ya teslim edildi
12:33 Leyla Güven'e 'renk' gerekçesi: Bölücü elbise cezaevine giremedi!
12:29 Hasta tutuklu Şahin: Tedavi hakkım engelleniyor
12:28 503 cenaze kimsesizler mezarlığında bekletiliyor
12:27 İbrahim Ayhan mezarı başında anıldı
12:05 Kobanê Davası: İddianamenin omurgasını oluşturan ifadeler dosyada yok
11:50 Ekolojist Akyıldız: Tarihte görülmemiş doğa kırımı yaşanıyor
11:33 Şenyaşar: Bu zulmü dayanışmayla sonlandıracağız
11:22 Gazeteci Durket Süren’in duruşması ertelendi
11:22 Bir zamanlar değirmene şimdi ise köye hayat veriyor!
11:02 Apê Musa katledildiği sokakta anıldı
10:45 Kobanê Davası'nda gazeteci ve izleyicilere engel
10:32 Vartnis Katliamı duruşmasına dayanışma çağrısı
10:30 Efrîn'de Kürtçeye yasak!
10:29 Yeni Yaşam ‘Apê Musa'nın kalemiyiz’ manşetiyle çıktı
10:28 Yousif Ismael: ABD Suriye'den çekilir, Irak’ta kalır
10:04 Herkesin değerini teslim etmeye mecbur olduğu gelenek
09:33 Halktan ve doğadan yana...
09:31 Özgür haberciliği ilke edinenlere teşekkür borçluyuz