Sancar: Meclis’te savaş bütçesi görüşülüyor

img

ANKARA - “Halka Bütçe” çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen TMMOB ziyaretinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Savaş politikaları ile varlığını sürdürmeyi hedefleyen, varlığını savaş politikalarına dayandıran bir iktidar anlayışı söz konusu” dedi.

 
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “Halka Bütçe” çalışmaları kapsamında emek ve meslek odalarına gerçekleştirdiği ziyaretler sürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, milletvekilleri Erol Katırcıoğlu ve Filiz Kerestecioğlu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) ziyaret etti. HDP’li heyet, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile TMMOB Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Selçuk Uluata tarafından karşılandı. 
 
Ziyarette ilk sözü alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP’nin emekten, demokrasiden yana bir parti olduğunu belirtti. TMMOB’un kaynaklarının sermaye grupları tarafından yağmalanmaması için mücadele ettiğinin altını çizen Koramaz, “Toplumsal bir yanımız var, bilimden yanayız. Her türlü dogmatizme karşıyız aklın bilimin egemen olduğu bir yönetim istiyoruz. Laikliğin yok edildiği rejimlerin karşısındayız” dedi. 
 
Koramaz, bütçeye ilişkin şunları söyledi: “Odalarımız da kendi meslek alanlarını değerlendirdiler. Kaynakların nerelerden oluşturulacağı ve ne şekilde değerlendirileceğini de kamuoyu ile paylaştık. Meclise sunulan bütçe, AKP’nin 19 yıllık yönetimi boyunca izlediği ekonomik ve sosyal politikaların bir yansımasıdır. AKP üretimden beslenen kesimlerin temsilcisi değildir rant kesimlerinin temsilcisidir. Dışa bağımlılığı taşeronlaşmaya dayalı ucuz iş gücüne dayalı ekonomik sistemin temsilcisidir. Artık rant ekonomisi demiyoruz gasp ekonomisi diyoruz. Çünkü AKP’nin temsil ettiği ideolojik zihniyet var.”
 
‘HALKA DAYALI BÜTÇE’
 
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, daha önce gerçekleştirdikleri “Halka Bütçe” ziyaretlerine ve ziyaretlerin nedenine değindi. Halkı temsil eden bir bütçe için ziyaretler gerçekleştirdiklerinin ifade eden Sancar, “Hem görüşlerimizi aktarıyoruz hem de görüşler alıyoruz. Halka bütçe ancak halka dayanırsa bir anlam ifade eder. Biz halka bütçe dediğimizde hem içeriğinin hem de yapılış sürecinin halka dayanmasını gerektiğini söylüyoruz. Yapılış süreci maalesef halka dayanmıyor. Halka dayanabilmesi için bütçe yapım sürecine katılım yollarının açık tutulması ve güvencede olması gerekiyor” diye konuştu.
 
‘AKP’NİN HEDEFLERİNE GÖRE BÜTÇE’ 
 
Emek ve meslek örgütlerinin bütçe görüşmelerine dahil edilmediğine değinen Sancar, “Plan Bütçe Komisyonu’ndaki arkadaşlarımız özellikle meslek örgütleri emek örgütlerinin komisyondaki çalışmalara katılımını sağlamak için önergeler verdiler. Ama bu önergeler iktidar partileri tarafından reddedildi, biz daha kapsamlı bir katılımdan yanayız ama bu dar ve acil boyutunu bile iktidar istemiyor. Kendi meclis çoğunluklarına dayanarak kendi belirledikleri hedeflere göre bir bütçe çıkarmaya çalışıyorlar. Yapılış süreçleri halka dayanmıyor. Bütçe hakkı parlamenter sistemlerin temelinde yer almaktadır” diye belirtti.
 
‘SAVAŞ BÜTÇESİ MECLİS’TE’
 
Halkın kendi bütçesinin hazırlamasının önemine vurgu yapan Sancar, “Ama bütün bunları bu ülkede görme imkanımız yok. Bu iktidar bütün bu demokratik yolları ve mekanizmaları işlevsiz kılmak için her gün yeniden her türlü yöntemi devreye sokuyor. Biz buna karşı halka dayanan hem bütçe açısından hem de diğer açılardan halka dayanan bir işleyişi sağlayabileceğimiz konusunda çalışmalar sürdürüyoruz. İçerik itibari ile de şimdi sunulmuş olan bütçe kanun teklifi hiçbir şekilde halka hitap etmiyor” şeklinde konuştu. 
 
Meclis’te “savaş” bütçesinin görüşüldüğünü dile getiren Sancar, devamla şunları söyledi: “Halka yönelik değil tam tersine bizim broşürün başlığında ifade ettiğimiz gibi bu bütçe savaşa saraya ve yandaşa dayanan bir bütçedir. Kaynakların halkın tümüne ait olması gereken kaynakları savaşa saraya yandaşa tashih eden bir anlayışla hazırlanmıştır. Biz buna karşı mücadelemizi her alanda sürdürüyoruz. Saraya bütçe dediğimiz zaman günlük harcamalarını kast etmiyoruz.”
 
‘İKTİDAR İSRAF İÇİNDE’
 
İktidarın israf içinde olduğunu söyleyen Sancar, “Az önce Meclisten buraya geleceğimiz zaman, bütün yollar kapanmıştı. Ben ve arkadaşlarım Meclis’te 3’üncü parti temsilcisiyiz ama AKP’nin Genel Başkanı konuşma yapmak için Meclise geliyor, yollar bütün güzergahlar kapatılıyor, yüzlerce güvenlik elemanı Meclis’te oluyor, yukarıda helikopterler geziyor. Soruyoruz: Bunların kaynağı nereden geliyor?” dedi. 
 
İLLEGAL GÜVENLİK HARCAMALARI
 
Bütçenin 5’te birinin güvenliğe ayrıldığına dikkat çeken Sancar, “Güvenlik bütçesi toplamın yüzde 17’sini kapsaması iktidarın zihniyetini de yansıtıyor. Savaş politikaları ile varlığını sürdürmeyi hedefleyen, varlığını savaş politikalarına dayandıran bir iktidar anlayışı söz konusudur. İçeride görüyorsunuz, her gün yeniden tehditlerle daha da ötesi suç örgütleriyle işbirliğinin daha da alenen gerçekleştiği, neredeyse pervasız bir tehdit düzeyine gitmesinde bir sakınca görmüyorlar. Formel güvenlik harcamaları yanında, muhtemelen informel, illegal güvenlik harcamalarının da boyutu çok büyüktür. Onu tespit edemiyoruz” ifadelerini kullandı.
 
KAYNAK AKTARIMI 
 
Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü. “Bu örtülü kaynaklardan karşılanıyor, başka yollardan da burada da büyük meblağlarda bir kaynak transferi söz konusu oluyor. Tanık olduğumuz politikalar sürekli yeni çatışma ve gerilim alanları yaratma üzerine kuruludur. Bir kaç hafta önce Libya ile ilgili söyledikleri sözler ile bugün söyledikleri arasındaki uçurumu görelim. Ne oldu peki bu kadar yüksekten meydan okuyan, iddialı bir şekilde Libya’da aktör olmayı hedeflediğini söyleyen iktidar, birdenbire Libya’dan söz etmez oldu. Peki, bu arada giden kaynaklar ne oldu kimden nereden gitti? Bunun Türkiye’de halka dönüşü ne oldu. Biz bu soruların peşindeyiz. Bu soruların peşini bırakmayacağız. Sadece savaşa değil yandaşa da büyük bir kaynak aktarımı var.  Bunu en iyi teknik olarak bilecek olan TMMOB’tur. Özellikle büyük projeler dolayısıyla birkaç büyük şirkete ayrılan aktarılan kaynaklar devasa boyuttadır. Bütün bunlar aynı zamanda iktidarın kendi devamlılığını sağlayacak ağları ve ilişkileri yerleştirme politikalarıdır. İşte bu üçüne savaşa, saraya ve yandaş ve ranta karşı halka bütçeyi savunuyoruz.
 
ÇEVRE TALAN EDİLİYOR
 
Bunu sizlerle de ve diğer emek-meslek örgütleri ve halkla da paylaşarak, bu süreci birlikte yürütme amacındayız. Bir başlık var ki ona dokunmadan geçmek istemem. Biri deprem meselesidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçesi ile ilgili gelişmeleri paylaşayım. Arkadaşlarımız Bütçe Plan Komisyonu’nda sürekli bunlarla ilgili konuşmalar yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçesinde depreme dair herhangi bir kaynak aktarımı yok. Kaynak ayrılması reddediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sadece rantsal kaynak aktarımı durumundadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan bu bakanlık doğanın talanının sebebi ya da en önemlisi aracı konumundadır. Çevreyi talan ediyorlar, kentleri talan ediyorlar depreme karşı herhangi bir tedbir alınmıyor oysa depremler bizim hayatımızı ilgilendiren bir konu.
 
TMMOB TÜRKİYE’NİN YÜZ AKIDIR
 
Meslek örgütleri, özellikle TMMOB gibi, TTB gibi Türkiye’nin demokrat birikimlerinin yüz akıdırlar. Bunları kontrol edemeyen iktidar etkisizleştirmeye, kanunlarla işlevsizleştirmeye çalışıyorlar. Gerçi attıkları her adımda fiyasko yaşıyorlar. Çünkü halk artık bir iktidar gerçeği her geçen gün çok daha çıplak bir şekilde görünüyor. Halka bütçeyi de ancak birlikte mücadele ile sağlayabiliriz bu çözülen rejimin enkazının halkın üzerine düşmesini hep birlikte engelleyebiliriz. Bu sistem çözülüyor, bu sistem çökmektedir. Bizlere düşen bu çöküşün faturasının halka çıkarılmasını önlemektir. Yani halkın, sistemin enkazı altında kalmasını engelleyecek ortak mücadeleyi hayata geçirmektir.”
 
Açıklamaların ardından ziyaret basına kapalı şekilde devam etti.
 
HDP’Yİ YALNIZLAŞTIRMA POLİTİKASI
 
Sancar, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İktidarın HDP’yi yalnızlaştırma politikasına başvurduğunu belirterek, “Ama bunun bizde bir etkisi yok. Biz olabildiğince güçlüyüz ve kalabalığız. Biz Türkiyeyiz, bütün Türkiye’yi kapsıyoruz. Muhalefete şunu söyleyebilirim. İktidarın belirlediği oyun sahasında kalınan her dakika bu iktidara daha fazla ömür veriyor. Halka daha fazla bedel olarak yansıyor. Herkes cesur olsun, demokratik mücadele ancak en geniş kesimlerin katılımı ile başarılı olabilir. Bu iktidarın her politikasına karşı çıkıp, HDP’ye karşı politikalarına karşı mahçupça, ürkekçe kalmakla yetinmek çelişkidir, ülkenin geleceği açısından yanlış bir çizgidir. Biz bunu halkın büyük kesiminin gördüğünü biliyoruz. Çürümüş bu rejimin devamını sağlamak için ortaya başka oyunlar sürülecektir. Bunu da görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz mafya devrede, iktidar bloğu genişletilmek isteniyor. Her gün yeni tehditler savruluyor” diye konuştu.
 
‘PERVASIZLIĞIN YAYGINLAŞMASI’
 
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP eski Eş Genel Başkanı hedef alan konuşmalarına dair Sancar, şunları söyledi: “Hukuk reformu denilen bir dönemde en az 3-4 kere hakkında hüküm bulunmayan, bu siyasallaştırılmış iktidara bağımlı yargının henüz mahkum etmediği önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’a yönelik ağır saldırılar yapılıyor. Bu saldırı sadece Demirtaş’a değildir. Buradan Demirtaş’a ve HDP’ye herhangi bir zarar gelmez. Ancak bu pervasızlık yaygınlaşmaktadır. Hiç kimse HDP’nin meşru mücadelesine, halkı için bedel ödeyen yöneticilerine dil uzatma hakkına sahip değildir. Biz bunu her gün mücadelemizle ortaya koymaya devam edeceğiz. Hukuk derken hukukun en temel ilkelerini hiçe sayan bir tehdit ve şantaj düzeni kurulmak isteniyor; biz bunu boşa çıkaracağız. Bunu boşa çıkaracak yeteri kadar demokrasi gücü vardır, yeter ki bunu değerlendirelim.”
 

Diğer başlıklar

12:56 AİHM’in Demirtaş kararında bir aylık sessizlik!
12:36 Tutukluların posta ücretinden muaf tutulması için kanun teklifi
12:32 Günay: Tecrit politikası Türkiye geneline yayıldı
12:31 Hakkari’de 12 bölge yıl sonuna kadar yasaklandı
12:30 Las Tesis davası: Kadınların fotoğrafı ‘örgüt üyesi’ diye servis edildi
12:17 Uğur Mumcu ölümünün 28'inci yılında anıldı
12:12 Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı
11:13 STÖ’ler: Bahçeli’nin tehditlerinin sorumlusu iktidardır
10:51 Açılmayan okullarda karneler dağıtılıyor: MEB sınıfta kaldı!
10:09 Bilmez: İmralı uluslararası ve ulusal hukuku yutan bir ‘kara delik’
09:45 Yüksekova Belediyesi'nin borcu bir milyara yaklaştı
09:43 Ekolojist Barka: Bizi ekolojik bir yıkım bekliyor
09:41 ‘Kayyım rektör projesi dikta bir anlayıştır’
09:40 Gümüştaş: Partimize yönelik saldırı tesadüf değil
09:38 Koronavirüse karşı herkesin bir görevi var
09:24 Kadıköy'de gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
09:24 Van'da düzensiz kentleşme yayılıyor, belediye yetersiz
09:10 Açlık grevi eylemi 57’nci gününde
09:06 'Kendi tohumlarımızla toprağımızı işleyelim'
09:05 Esnaf borcu borçla kapatıyor
09:02 Gergerlioğlu: Devlet acımasız şekilde tecrit içinde tecrit yaşatıyor
09:01 Tabip Odası Başkanı: Mersin'de sağlıkçı ölümleri Türkiye ortalamasının üzerinde
09:01 Önder’den Boğaziçi yorumu: Türkiye monarşi sistemine evrildi
09:00 ‘Krizin sorumlusu devlettir, bir talebimiz yok'
09:00 AKP’nin kurucularından Albayrak: Cumhur İttifakı kaybediyor
09:00 22 OCAK 2021 GÜNDEMİ
08:26 Tahliye edilmeyen tutuklu revirde darp edildi
00:33 Hak savunucularından Bahçeli’ye ‘hedef gösterme’ tepkisi
00:11 'Deprem açısından sıkıntılı süreç hız kazandı'
21/01/2021
23:52 Çavuşoğlu: AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz
22:15 İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışı yasaklandı
21:33 HDP’li Katırcıoğlu hakkında soruşturma
20:42 Kuğulu Park buz tuttu
20:28 AP: Demirtaş ve tüm siyasi tutuklular serbest bırakılsın
20:13 Kaybolan Güneş’in kaçırıldığı görüntüleri ortaya çıktı
20:05 Kovid-19’dan 153 kişi daha hayatını kaybetti
19:57 Alevi köylerinin işaretlendiği haritayı paylaşan doktora soruşturma
19:43 Katledilen Ferdane Kurt’un faili yakalandı
19:32 Boğaziçi eylemleri sürüyor: Kayyımları Kürt halkından tanıyoruz
17:57 Ukrayna’da huzurevinde yangın: 15 ölü, 4 yaralı
17:50 Endonezya ve Kuzey Kıbrıs’ta deprem
17:44 Hindistan’da aşı üretim merkezinde yangın: 5 ölü
17:24 Sürmi İnce davası: Araç görüntüleri kayıp, sanık görevde
17:22 HDP’nin ‘İş ve Aş Buluşmaları’na yoğun ilgi
17:10 Özsavunmasını kullanan Akgün Sincan Cezaevi’ne gönderildi
16:39 Doku'nun gizli bilgilerini paylaşan polis ihraç edildi
16:34 Merkez Bankası’nın rezervleri azaldı
16:33 Efrîn’de 66 kadın katledildi
15:56 Öcalan’la görüşme başvurusu reddedildi
15:41 Şiddete maruz kalan avukat: Polisler baro devreye girince geldi
15:25 DTK, DBP ve HDP heyetinin birlik ziyaretleri sürüyor
15:13 Polis müdahalesine rağmen seslendiler: Tecrit yıkılacak, direniş kazanacak
15:03 Açlık grevi açıklaması öncesi polis ablukası
14:59 GGM'deki tecavüz davası mütalaa için ertelendi
14:21 Dersim'de tecrit ve açlık grevi açıklamasına müdahale
14:14 Kayı İnşaat işçilerinden işveren Yılmaz hakkında suç duyurusu
14:13 Akademisyenlerden kayyım rektör tepkisi: Evrensel utanç
13:58 Sağlıkçılardan alkışlı protesto
13:43 Başaran: Tecrit bu ülkede savaş ve yoksulluğun ismi oldu
12:41 HDP ‘İş ve Aş Buluşmaları’na Diyarbakır’da start verdi
12:37 AYM, Berberoğlu için ikinci kez ihlal kararı verdi
12:37 Yüksek hastane ücretleri Koca'ya soruldu
12:27 Kürt illerindeki STK'ler online ortamlara çekildi
12:15 27 bin 493 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı
11:51 Bağdat'ta intihar saldırısı: En az 35 kişi hayatını kaybetti
11:45 Adalet Bakanı Gül'den Soylu'ya üstü örtülü yanıt
11:21 Gazeteci Bulut’a 10 ay hapis cezası
10:35 Temel: Tecrit bölgeyi işgal politikasıdır, çözümü de topyekün direnişten geçer
10:25 Açlık grevini 12'nci grup devraldı
10:14 Kobanê iddianamesinin dayandırıldığı ‘tanık’ yeşil reçeteli çıktı
10:06 SMA hastası için açılan hesap bloke edildi
09:16 Gençler neden ‘kadın üniversitelerine’ karşı çıkıyor?
09:15 'Sustukça şiddet arttı'
09:14 Öldürülen kadınların fotoğraflarını asan kadınlara para cezası
09:13 Atabey: Sağlık sisteminin çözümü toplumsal mücadeleye bağlı
09:12 'Evde kalsak açlıktan öleceğiz'
09:10 O Urfa'nın eskicisi
09:08 Akkuyu felaketlerin habercisidir
09:07 Güven'in tutuklanmasını kınayan açıklamadan 2 yıl ceza istendi
09:06 Esnaf kazanamadığının vergisini ödüyor
09:05 19 yıldır tek kişilik hücrede tutuluyor
09:04 Sendikalar: Kod 29 için ispat zorunluluğu getirilmeli
09:03 Özsavunma toplumun kadın bakış açısına bağlı
09:00 21 OCAK 2021 GÜNDEMİ
08:14 İzmir’de 4.7 büyüklüğünde deprem
20/01/2021
22:47 Musa Anter davası: ‘Yeşil’in saçını eski emniyet müdürüne verdim
21:39 HDP’den ‘Efrin’i unutma’ kampanyası
21:19 Biden: Dünyayla yeniden ilişki kuracağız
21:02 'Dersim'deki doğa talanına son verin'
20:54 Kovid-19'da son 24 saat: 159 can kaybı
20:39 Eğitim Sen: Geç gelen adalet, adalet değildir
20:14 Mor Dayanışma'dan öz savunma eylemi
19:32 Biden yemin etti
19:03 Batman Belediye Eşbaşkanı tahliye edilmedi
18:51 Suruç Katliamı'nın 66’ncı ayında ortak mücadele çağrısı
18:18 Madrid’de şiddetli patlama
18:10 Kayı işçileri 2 yıldır ödenmeyen maaşlarını istedi
18:03 Akdeniz'de tekne battı: En az 43 kişi yaşamını yitirdi
17:48 Hrant Dink davasında 124’üncü erteleme
17:39 Kadınlardan drama atölyesi