Yüksel Genç: Mühür, Kürt sorununun çözümüne vurulmuştur

img

DİYARBAKIR - İktidarın DTK'yi hedef almasının Kürtlerin yeni pozisyonuyla alakalı olduğunu belirten Kongre'nin ilk eşbaşkanı  Yüksel Genç, DTK'nin mühürlenmesine dair "Kürt sorununun çözümüne vurulmuş bir mühürdür" dedi.

 
Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümü için 2007 yılında kurulup, bünyesinde 800'e yakın sivil toplum örgütünü barındıran Demokratik Toplum Kongresi, (DTK) 26 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonla bir kez daha hedef alındı. DTK şahsında ısrarla uzatılan demokratik siyaset elinin itilmesi anlamına gelen bu adımla dün DTK’nin kapısını çalanlar, bugün değiştirdikleri siyasi rota doğrultusunda o kapıya mühür vurma yolunu seçti.
 
Kongrenin amacını, kurulduğu günden bu yana yürüttüğü çalışmaları ve kapısının mühürlenmesine varan yönelimleri Hatip Dicle ile birlikte DTK’nin ilk eşbaşkanlığını yapan Yüksel Genç ile konuştuk.  
 
TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI 
 
DTK'nin Kürt sorununun barışçıl çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecine aktif katılım sağlama amacıyla kurulduğunu dile getiren Yüksel Genç, bu temelde hareket eden insanların çatısı altında toplandığı DTK için "Türkiye’nin yüz akı inisiyatiflerinden biriydi" tanımlamasında bulundu.
 
BÜYÜK BİR ŞANSTI
 
Genç, bugüne kadar ki tüm çalışmalarını yasal zeminde, toplumsal meşrutiyete uygun, kamuoyuna açık olarak yapan kongrenin tümüyle şeffaf bir platform olduğunu ifade etti. DTK’nin kuruluşundan itibaren Kürt siyaseti içerisinde uzun yıllar emek harcamış ve bedel ödemiş pek çok ismin sorumluluğunu, yürütücülüğünü üstlendiği, ama aynı zamanda bambaşka siyasal yelpazelerde yer alan, bambaşka dünya görüşleri içinde bulunan şahsiyetleri de bağrında barındıran bir yapı olduğunu belirten Genç, bu şekliyle varlığını sürdürebilen başka bir yapının bulunmamasından ötürü DTK’nin aslında Türkiye için büyük bir “şans” olduğunu vurguladı. 
 
Genç, “Hele hele 2009-2010 ve 2015 yıllına kadar gelen süreç içerisinde devletin Kürt sorununu çözebilmekle ilgili meşru ve yasal zeminlerde bulabildiği en güçlü platformlardan biriydi. Çünkü pek çok farklı alandaki Kürtleri bir araya getiren çatı örgüt olması itibariyle muhatap alınabilecek, dolayısıyla siyasal çözüm tartışmalarını derli toplu yürütebilecek bir adres pozisyonundaydı ve bu konuda da kısmı işlevini yerine getirmeye çalıştı" dedi.
 
HÜKÜMETİN İLGİSİNİ ÇEKTİ
 
DTK'nin kurulduğu günden bu yana çok fazla ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Genç, yapının örgütlü-örgütsüz her kesimin bir araya geldiği, kendini ifade edebildiği açık bir platform olarak açığa çıktığını dile getirdi. Genç, bunun önemini şöyle açıkladı: "Şimdi böylesi bir platform, Kürt sorunun yasal zeminlere taşınarak çözülmesi, derli toplu muhataplıklarla karşılaşması, çözüm süreçlerinde açığa çıkabilecek provokatif eylemlerin önlenebilmesiyle ilgili muazzam bir olanakta sundu. Bu nedenle başından itibaren aslında bakarsanız devlet kurumlarının ve hükümet yetkililerinin ilgisini, hatta katılımına mazhar olmuş bir yapıdır. Örneğin; kendim Eşbaşkanlık yaptığım 9 aylık süreç içerisinde yürütülen çalışmalarımız, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın takip ettiği, yer yer davet edildiği, yaptığımız çalışmaları bizden istendiği, hükümete yakın politikacılar ve yazarların gelip hem tartışmanın parçası olduğu hem de gözlemleyebildiği bir pozisyondaydı. Sadece hükümet yetkilileri değil, örneğin dönemin MİT eski müsteşarları, MİT içerisinde Kürt sorunuyla ilgilenen değişik isimlerin de bu açık platformlara gelip katılım gösterdiği, söz söylediği, tartışma platformlarına yön verme çabası içerisinde olduğu bir yerdi. Dolayısıyla bu kadar açık, şeffaf, devletin katılımı sağladığı, faydalanmak istediği, hatta 2013 sonrası süreçte direk Meclis tarafından resmi davetler yapılmış bir platformdan bahsediyoruz."
 
‘DEVLETİN FAYDALANDIĞIN BİR PLATFORMDU’
 
Yüksel Genç, Meclis'te yeni bir Anayasa tartışmalarının yapıldığı 2012 yılında, dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in imzasıyla DTK’nin görüş ve önerilerinin istendiğini de hatırlattı. Genç, "Meclis DTK'yi tanıyordu. Salt Anayasa çalışmaları değil, Kürt sorununun çözümüyle ilgili devlet yetkililerinin çözüm süreci adını verdiği, dönem dönem adı değişse de 2015 süreci içerisinde DTK sıklıkla Meclis’e davet edildi, görüşleri alındı. DTK, devlet tarafından oluşturulmuş çözüm grubu ya da çözüm ekibinin tanıdığı, faydalandığı bir platformdu. Ne yazık ki, bugün DTK bir suç örgütüymüş gibi sunulmaya çalışılıyor. Aslında bugün Kürt sorununun barışçıl çözümünün yanı sıra Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sunabilecek olan yapıları bertaraf etmeye yönelik girişimlerle karşı karşıyayız. Esas trajik olan bu" ifadelerini kullandı. 
 
DTK’Yİ ‘TERÖRİZE’ EDEN SİYASAL AKIL
 
AKP iktidarının 2015 yılında gelişen çözüm sürecinin hemen bitmesinden sonra başta DTK olmak üzere muhalif parti ve sivil toplum örgütlerini illegalize edecek bir tutum sergilediğine dikkat çeken Genç, değişen bu tutuma dair şunları söyledi: "Bir şeyi çözmek istiyorlarsa, herkes ve her şey bir anda muhatabın parçasıdır. Bir şeyi çözmek istemiyorlarsa, hemen herkes düşmandır, karşıttır. Sorunun çözülmesini istiyorlarsa, size gelirler, sorunu çözmek istemiyorlarsa çözümün kendi iktidarları açısında zarar verici olduğuna ikna olmuş iseler, o zaman bu yasal ve meşru sivil yapılar bir anda terörize edilip, yasa dışı ilan edilebiliyor.” 
 
Genç, bu tip süreçlerin Türkiye'de ne yazık ki çok hızlı geliştiğini de eledi. DTK’ye dönük son yönelimin iktidarın ya da yeni Türkiye sisteminin Kürt sorununa ilişkin yaklaşımıyla birebir ilişkisini görmek gerektiğini altını çizen Genç, özellikle çözüm süreci bozulduktan sonra 2015 Mart’ından itibaren çok hızlı bir biçimde Kürt sorunu üzerine laf söyleyen, çözüm önerisi olan, Kürt sorununa dair bir yaklaşım belirleyen, politika üreten, sivil toplum nezdinden çalışan, bölgenin değerleri üzerinden anlam ve değer oluşturmaya çalışan yapıların hemen hemen hepsinin devlet nezdinde “şüpheli” ve “karşı duracak güç” olarak tariflendiğini ifade etti.
 
Genç, “Çünkü yeni rejim ve yeni sistem, Kürt sorununu çözebilecek, demokratik temeller içerisinde ele alabilecek geniş bir çerçeveden bakmıyor. 'Kürt vardır' demenin ötesine geçmeyen, Kürdün varlığını, tanıdığını iddia edip sorunu çözdüğünü düşünen, bunun dışında kalmış hak taleplerinin illegalize etmeye çalışan, onu bile reddetmeye ve tıkamaya çalışan bir siyasal akıl var" dedi.
 
'İKTİDAR KENDİ ŞANSINI YOK EDİYOR'
 
İktidarın uzun vadede Kürt sorununu çözmemesinden dolayı güç kaybettiğini söyleyen Genç’in yarına dair asıl korkusu ise, hükümetin bütün sıkışıklığı içerisinde Kürt sorununa yaklaşım olarak belirlediği güvenlikçi ve kutuplaştırıcı dil ve siyasetin zararlarını artık kaldıramaz hale geldiğinde, Kürt sorununun çözümüne dönmek istediğinde dönebileceği sivil toplum örgütlerinin olmayacağı bir noktaya gelmesi. Genç, böylesi bir noktaya ilerlenmesine dolayısıyla “Bir iktidar açısından bir sorun çözülmek istenirken muhatapsızlık değil, toparlanmış bir muhataplık en büyük şanstır. İktidar aslında bakarsanız uzun vadede kendi şansını yok ediyor" diye belirtti.
 
KÜRTLERİN YENİ POZİSYONU
 
Genç bugün Kürt sorununun sadece Türkiye ile çözülebilecek bir problem olmadığını, sorunun artık uluslararası bir boyut kazandığına da dikkat çekti. "İktidarın DTK’ye ve Kürt siyasetine yönelik sert yöneliminin nedeni Kürtler arasında açığa çıkan yeni pozisyondur” diyen Genç, şunları ekledi: “Sorun artık  uluslararası bir boyut kazandı. Kürtlerin siyasi olarak temsil güçlerini yaygınlaştırdıkları alanlar kuruldu. İşte Güney Kürdistan'da var olan yapılanma dışında aynı zamanda o yapılanmanın hakim olmadığı kimi bölgelerde özerk oluşumlar oluştu. Kuzey Suriye hattı üzerinden açığa çıkmış olan hem Kürtler arası birlik hem Kürtlerin siyasi idari kurumsallaşma sürecinin kendisi, Türkiye hükümetinin ve iktidarının kuzey yapısında yer almış Kürt siyasetçilerine yöneliminde tetikleyici bir unsur olarak görünüyor. Kürt sorunu artık bir iç sorun değil. Kürt sorunu stratejik olarak da aslında bakarsanız, jeopolitik olarak da bambaşka bir evreye geçti. Herkes Kürt sorununa yönelik bakışını yeniden güncellemek durumunda kaldı. Daraltma değil, genişletme durumunun olduğu bir zaman dilimi içerisinde, iktidarın son yıllardaki güvenlikçi politikalarının kendisini tam olarak bu yeni duruma uymama, yeni durumu reddetmekle ilgili. O yüzden Kürtler arasında gelişen birlik hareketinin kendisi ve siyasal idari kurumlaşmaların kendisi, iktidarın Kürt siyasetçilerine yöneliminde tetikleyici bir unsur olarak gelişiyor." 
 
10 YIL SONRA AÇILAN DAVA 
 
Yine DTK'nin Türkiye, Irak, Suriye ve de İran'da Kürt sorununu çözmek ve Kürtler arasında birlik oluşturmak için yoğun bir çaba içerisinde olduğuna vurgu yapan Genç, DTK'ye dönük saldırıların da bu temelde geliştiğini kaydetti. Genç, kongrelerine yapılan saldırıların hukuki olmadığını dile getirerek, "DTK’yle ilişkisi olmuş, Kürt siyasal hareketine dahil olan, Kürt sorunu üzerinden politik bir pozisyon tutmuş, Kürt kimlikli insanlar üzerinden operasyonel bir tutum içerisine giriliyor. Tüm bunların aslında hukuki bir zemini de yok. Her şey bir handikap, fakat iktidar Kürt sorunuyla ilgili açığa çıkmış yeni koşul ve politik tutumda o kadar ısrarcı ki yasal handikaplar kendini görünmez kılabiliyor ne yazık ki. Nihayetinde bana bile 10 yıl sonra dava açıldı. 10 yıl önce suç olmayan bugün suç sayılması başka bir hukuk garabeti olayıdır" diye konuştu. 
 
'MÜHÜR ÇÖZÜME VURULDU'
 
DTK'nin mühürlenmesinin ise, iktidar tarafından ‘Siyaseten reddediyoruz, kapatabiliriz de" mesajı içerdiğini ifade eden Genç, saldırıların tamamen siyasi olduğunun altını çizerek, bu yönelimi KCK operasyonlarına benzetti. Genç, "DTK’ye mühür vurarak, bu birlik hareketi ve birlik hareketi üzerinden kurulmaya çalışılan geleneğin önünü alma isteği var elbette. Ancak özünde bu mühür Kürt sorununun çözümüne vurulmuş bir mühürdür” dedi.
 
MA / Arjin Dilek Öncel - Ergin Çağlar - Cahit Özbek

Diğer başlıklar

03/08/2020
23:34 Urfa ve Mersin’de toplu taziyeler yasaklandı
21:58 Habur Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle yeniden kapatıldı
20:37 Kadınlar İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için sokaklarda
19:51 Açlık grevindeki Pektaş serbest bırakıldı
19:47 Kızıltepe’deki yangında 500 dönümlük alan kül oldu
19:40 Koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 747’ye yükseldi
19:15 Şengal Soykırımı Avrupa’da protesto edildi
18:38 'Şüpheli asker ölümleri devletin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı’
17:56 Özalp’ta kaza: 2 ölü, 5 yaralı
16:57 Batan teknenin kaptanı tutuklandı
16:54 Soykırıma tepki: Şengal asla unutulmayacak
16:23 Hastane önünde ‘yaşatmak için dayanışma’ nöbeti
16:01 WHO’dan hükümetlere ‘tedbir’ uyarısı
15:32 Açlık grevindeki Pektaş gözaltına alındı
15:11 Bakanlıktan 'Kürtçe anons' cevabı: Ortak dillerden değil
14:57 HAKİM: 522 milyon yaşam hakkı gaspı tespit ettik
14:25 Dersim'deki Milli Park'ın kirletilmesine tepki
13:51 Kadınlar 4-5 Ağustos’ta alanlara çıkıyor
13:30 Batan teknenin kaptanı gözaltına alındı
12:28 HDK ve DBP: Êzidîler hala tehdit altında
12:07 'Kafes' hücreye konan tutuklular açlık grevinde
12:03 Güçlükonak'ta 3 kişi daha serbest: Köylü tarlasına gidemiyor
11:39 Besta'daki yangına 3 gündür müdahale edilmiyor
11:26 İş istediği belediyenin girişinde intihar etti
10:53 Yüksekova’da kaza: 6 ölü
10:48 Darp edilen 3 çobanla ilgili neden soruşturma açılmadı?
10:18 Urfa Baro Başkanı Öncel’den ‘Engizisyon mahkemesi’ tepkisi
10:17 HDP Kadın Meclisi: Êzidî kadınların direnişini selamlıyoruz
10:10 DAİŞ cezaevine saldırdı: 20 ölü
09:04 Kuğulu Park’ta ‘budanan’ ağaçlar yeşermeyecek
09:03 Kadın emeğiyle sofraya ulaşan mantarlar
09:03 Meslektaşları: Timtik ve Ünsal’dan haber alamıyoruz
09:02 45 günde 7 'intihar': Tahammülümüz kalmadı
09:01 Turizm kentinde korona endişesi
09:01 74’üncü ferman sürüyor: Katliamı tamamlamak istiyorlar
09:00 03 AĞUSTOS 2020 GÜNDEMİ
02/08/2020
22:31 Hafter: Türk işgaline merhamet göstermeyeceğiz
21:27 Batan teknedeki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
20:39 Vaka sayısındaki artış uçuşları askıya aldı
19:46 Son 24 saatte 18 can kaybı
19:22 Besta'daki yangın büyüyor
18:58 Koca: Birinci dalga sahillere indi
18:29 Foça’da tekne battı: 4 ölü
18:18 İnce'den yeni parti açıklaması
17:03 Üniversite mezunlarının yüzde 42’si iş bulamıyor
16:54 Timtik’in dayısı: Onlar içeride biz dışarıda eriyoruz
16:13 Menderes’te orman yangını
15:55 Temmuz’da 60 gazeteci yargılandı
15:21 Aydın’daki yangın Muğla’ya ulaştı
15:06 'Tehdit’ sonrası ölü bulunan asker defnedildi: Törende askere tepki
14:33 Kovid-19'a yakalanan tutuklu günler sonra hastaneye kaldırıldı
14:10 Lüks makam aracı isteyen rektör istifa etti
14:04 Polis kurşunu bir çocuğu yaraladı
13:58 Kayyımın yeğeni ve taciz suçlusu Uysaler de tutuklandı
12:58 Ünsal'ın babası: Oğlumu öldürmek mi istiyorsunuz?
12:14 Sevk edilen tutuklu: Yolda ne yemek ne de su verildi
12:02 Artuklu’da araç takla attı: 2 yaralı
11:21 Kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
10:50 Afganistan’da sel: 15’i çocuk 16 kişi öldü
10:13 MEBYA-DER: Saldırı şekli değişiyor, zihniyet değişmiyor
09:01 Urfa’da günlük 350 vaka: Hastanelerde yer yok
09:01 Kadınlar: Birlik olursak tecrit son bulur
09:01 Çelebi: Libya mutabakatı zaman kazanmaya dönük
09:00 Amerika’da asimilasyona karşı Kürtçe şarkılar seslendiriyor
09:00 Gençlerden ‘yan yana mücadele’ çağrısı
09:00 74’üncü Ferman: Dünya hala kör, sağır ve dilsiz
09:00 02 AĞUSTOS 2020 GÜNDEMİ
08:50 Vaka sayısı 18 milyonu geçti
01/08/2020
21:56 Van F Tipi Cezaevi'nde koronaya yakalanan tutuklu tedavi edilmiyor
21:27 Koronavirüsten 19 kişi daha hayatını kaybetti
20:55 Gürpınar'da kaza: 1 kadın yaşamını yitirdi
19:51 Yunanistan 3 ülkeye ulaşım sınırlamasını uzattı
19:21 Gençleri darp eden korucular bir kişiyi silahla yaraladı
19:07 Şerevan Yaylası'nda orman yangını
18:33 Maltepe’de askeri alanda yangın
17:27 Erdoğan prompteri kaçırdı: Geri al, geri al
16:55 KCDP: Temmuz ayında 36 kadın öldürüldü
16:48 Bolu Cezaevi’ndeki hasta tutukluların durumuna dikkat çekildi
16:07 İzmir’de şüpheli asker ölümü
14:50 Timtik ve Ünsal için hastane önünde eylem
14:04 Her hastaneye gidişinde 14 gün karantina
13:54 Dicle’de 4 yaşındaki çocuk kayıp
13:27 DTO Başkanı Turan: Bölge hastanelerinde yer yok
13:20 Hatay Barosu Başkanı’na 72 barodan destek
13:12 Cumartesi Anneleri: İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olamaz
13:04 Siyasi partiler bayramlaştı: Ortaklaşmaya ihtiyaç var
12:36 5 yaşındaki çocuğun elleri ve ayaklarını bağlayarak hapsettiler
11:58 TGS: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz
11:55 Kayıp yakınları Oruç'un akıbetini sordu
11:52 Karakolda 'Kanun benim' işkencesi
11:14 Ablukanın kalktığı Güçlükonak'ta gözaltılar sürüyor
11:08 Kürkçüler Cezaevi’nde her şey güllük gülistanlık!
09:43 Askerler 3 çobanı öldüresiye darp etti
09:01 Mor Dayanışma'dan bir günlük özsavunma atölyesi
09:01 Yanık kokulu çerçeve: Üç yürek, üç fidan, üç güzel insan
09:00 Cinsel istismara 2 yıl sonra dava
09:00 01 AĞUSTOS 2020 GÜNDEMİ
31/07/2020
22:14 İngiltere'de normalleşme süreci askıya alındı
22:08 Irak’ta erken seçimler 2021 yılında yapılacak
21:11 Kozan'da 3 dönüm ormanlık alan kül oldu