Polis işkencesine maruz kalan HDP’li Eksik, Meclis’i göreve çağırdı

img
ANKARA - Maruz bırakıldığı polis şiddetini parlamentonun manevi varlığına bir “hakaret” olarak tanımlayan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Meclis Başkanlığı’nın, suç duyurusu sonrası başlayacak yargılama sürecine müdahil olmasını talep etti.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Milletvekili Habip Eksik, 9 Ekim’de HDP’nin tecrit sistemini ve cezaevinde yaşanan hak ihlallerini protesto amacıyla gerçekleştirmiş olduğu basın açıklaması sırasında polisler tarafından işkenceye maruz kalmasına dair yargılama sürecine müdahil olması talebiyle Meclis Başkanlığı’na dilekçe sundu.
 
‘KOLLUK VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜMÜN BOZULMASINA SEBEBİYET VERMİŞTİR’
 
Eksik dilekçesinde, çok sayıda milletvekili ile yurttaşın darp edilerek gözaltına alındığını, kendisi ile HDP Hakkâri Milletvekili Sait Dede’nin ise darp edildiğini hatırlattı. Eksik,  “Görev ve yetkisini aşan kolluk kaba kuvvet ve şiddete başvurmuş; uyarmama ve uyluk kemiğimim kırıldığını ifade etmeme rağmen fiziki şiddete devam edilmiş, beni yere düşürdükten sonra da kolluk, ayağı ile vücut bütünlüğümün bozulmasına sebebiyet vermiştir. Olay anında bacağımın kırılmış olmasına ve bunu ifade etmeme rağmen asli görevi kamunun mal ve can güvenliğini -ayrım yapmadan- korumak olan polisin aynı şiddetle vurmaya devam etmesi son derece çarpıcıdır.  Bir milletvekili ve yurttaş olarak, polisin tarafıma yönelik bu kötü muamele teşkil eden eyleminin ceza yasaları nezdinde suç olduğu hususu ise izahtan varestedir” diye kaydetti.
 
‘YAŞAM MÜCADELESİ VERDİM’
 
Polisin kalkanı ile sıkıştırması neticesinde göğsünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme, şişme, morarma, yara ve bereler oluştuğunu ifade eden Eksik, “Bunun üzerine önce Yüksekova Devlet Hastanesi’nin acil bölümüne, yapılan ilk müdahalenin ardından, hayati tehlikem olduğu gerekçesiyle ambulansla Batman iline oradan da uçak ambulans ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Ortopedi ve Nöroloji Bölümü'ne sevk edildim. Acil olarak alındığım ameliyat neticesinde 20 gün, Ankara Şehir Hastanesi ve Özel Koru Hastanesinde yaşam mücadelesi verdim. Hâlihazırda ise 6 ay boyunca ayağımın üzerine basamayacak durumda olduğumu ve yasama faaliyetlerini de uzaktan yürütmek zorunda kaldığımı ifade etmem gerekir” dedi.
 
ANAYASA’NIN 83’ÜNCÜ MADDESİ
 
Parlamenterlerin hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan milleti temsil etme hakkı ve hür bir biçimde yasama faaliyetlerini yerine getirme görevlerini temin etmek için düzenlenen Anayasa’nın 83’üncü Maddesi’ne dikkat çeken Eksik, “Bu nedenle de parlamento; anayasaya bağlı olan bir erk ve bundan ötürü uygulamakla yükümlü halk iradesini temsil eden bir kurum olarak, milletvekilliği faaliyetlerinin herhangi bir baskıya maruz kalınmadan yürütülmesini temin etmekle mükelleftir” diye belirtti.
 
Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’nün parlamenterlere vermiş olduğu yetkilerle, iktidarı denetleme imkânı verdiğini aktaran Eksik, “Bu denetleme hakkı meclis içi faaliyetleri olduğu kadar meclis dışında gerçekleştirilen faaliyetleri de kapsamaktadır.  Bu bağlamda seçilmiş milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasına yönelik herhangi bir müdahale, sadece onun seçilme hakkına değil, aynı zamanda seçmenlerinin serbest iradelerini açıklama hakkına da yönelik bir müdahaledir” sözlerine yer verdi.
 
ANAYASA 94’ÜNCÜ MADDE: BAŞKANLIK DİVANI
 
Dilekçesinde Anayasa’nın “Başkanlık Divanı” başlıklı 94’üncü maddesi uyarınca; “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar” esasına vurgu yapan Eksik, bu esasın Meclis başkanlarının yetkilerini kötüye kullanma ihtimallerine dönük hassasiyetin bir ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi.
 
‘PARLAMENTONUN MANEVİ VARLIĞINA HAKARET’
 
Maruz bırakıldığı polis şiddetini parlamentonun manevi varlığına bir “hakaret” olarak tanımlayan Eksik, şüpheli kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade ederek, ilgili başvurusunun Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütüldüğü bilgisini verdi.
 
MECLİS’İN DAVAYA MÜDAHİL OLMASI TALEBİ
 
Meclis Başkanlığı’nın davaya müdahil olması istemiyle talepte bulunan Eksik, “Halk iradesinin temsil edildiği ve bu nedenle kendisine kutsaliyet atfedilen TBMM’nin manevi şahsiyetinin korunması açısından davaya müdahale edilmesi aynı zamanda tarihsel bir sorumluluk içermektedir” dedi.