Barış Vakfı'ndan '2013-2015 Çözüm Süreci'nde STK'lar' raporu

img

İSTANBUL - Barış Vakfı, Çözüm Süreci’nde STK’ların rolünü konu alan “2013-2015 Çözüm Süreci’nde STK’lar” isimli 113 sayfalık rapor hazırladı.

Barış Vakfı, Çözüm Süreci’nde Sivil Toplum Örgütlerinin rolünü konu alan “2013-2015 Çözüm Süreci’nde STK’lar” isimli rapor hazırladı. Hazırlık çalışmasına 2017 Mayıs ayında başlanılan  rapor, yazar Cuma Çiçek tarafından hazırlandı. Saha araştırmasını ise Reha Ruhavioğlu ile Veysi Altıntaş yaptı. 
 
Raporda, Çözüm Süreci’nde STÖ’lerin barış inşasına dair çalışmalarının muhasebesi ile pozisyonlarının ve kapasitelerinin analizi okuyucunun karşısına çıkıyor. Aynı zamanda, yeni bir barış sürecinin gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi aktörlere dönük öneriler de raporda yer alıyor.
 
Çalışma sırasında Ankara’da 11, İstanbul’da 10, Diyarbakır’da 13, Van’da 11 STÖ temsilcisiyle ve Diyarbakır’da 1, İstanbul’da 2 STÖ uzmanıyla olmak üzere, toplam 48 kişi ile görüşme yapıldı. Rapor, barışın inşasıyla ilgili teorik bir çerçeve sunarak başlıyor. İkinci bölümde müzakere süreçlerinin katmanları ele alınıyor. Devamında Türkiye’de sivil toplumun ve çatışma çözümünün genel bir değerlendirmesi ve geniş olarak 2013-2015 yıllarında çalışma yürüten sivil toplum kurumları analiz ediliyor. Çözüm sürecinde STÖ etkinliklerinin muhasebesinin yapıldığı sonraki bölümde aynı zamanda Çözüm Süreci’nde çalışma yürüten STÖ’lerin ortak yönleri tespit ediliyor. Sonuç bölümünde ise Kürt meselesinde müzakere ve uzlaşının imkanları ile çözüm ve uzlaşı için STÖ’lerin rolüne yönelik öneriler yer alıyor.
 
Rapor, Türkçe, İngilizce ve Kürtçe dillerinde hazırlandı. 113 sayfadan oluşuyor.