TMMOB: Bütçenin savaşa ayrılması halkı yoksullaştırıyor

img

DİYARBAKIR - TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri Doğan Hatun, krizlerin temel sebebinin Kürt sorununun çözümsüzlüğü olduğunu belirterek, bütçenin savaşa ayrılmasıyla halkın daha da yoksullaştığını söyledi. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK), "Geziye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkıyoruz" başlığıyla açıklama yaptı. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi önünde yapılan açıklamada İKK Sekreteri Doğan Hatun konuştu. Ülkenin her alanda kriz içinde olduğunu söyleyen Hatun, mevcut krizin sebebinin iktidar olduğunu belirtti. İktidarın halkın sorunlarını çözmek yerine, toplumsal muhalefeti susturma yoluna gittiğini ifade eden Hatun, ekonomik kriz ile Kürt sorunu arasındaki ilişkiye değindi. Hatun, halkın bütçesinin savaşa ayrıldığını ve bunun halkı daha da yoksullaştırdığını söyledi.  
 
GEZİ DAVASI KARARLARINA TEPKİ 
 
Hatun, hem Gezi davasında verilen hapis cezaları hem de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına işaret ederek, "Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamız İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu arkadaşlarımıza verilen cezalar, hukukun gereği olarak değil, iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin sonucu olarak verilmiştir. İktidar güdümündeki mahkemenin verdiği bu cezaların hiçbir hukuki dayanağı ve toplumsal meşruiyeti bulunmamaktadır. Gezi Direnişi ve bu direnişin parçası olmuş herkes, tarih karşısında ve toplum vicdanında tertemiz ve lekesizdir” diye konuştu. 
 
'ORTAK MÜCADELE' ÇAĞRISI 
 
Gezi Davası’nda tutuklu bulunanlar ile diğer siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapan Hatun, “Tek adam rejimine karşı halk egemenliği anlayışının, neoliberal politikalara karşı kamucu politikaların, toplumsal kutuplaşmaya karşı bir arada yaşamın, baskı ve zorbalığa karşı demokratik hak ve özgürlüklerin savulması ve geliştirilmesi hepimizin ortak ihtiyacı. Ülkenin geleceğini kurtarabilmek, daha iyi koşullarda yaşayabilmek ve çocuklarımızın geleceğini güvenceye alabilmek için, mücadelemizi ortaklaştırmak ve büyütmek zorundayız” ifadelerini kullandı.   
 
Hatun, konuşmasının devamında şu talepleri sıraladı: 
 
"* Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden olan işsizlik sorunu derhal çözülmelidir.
 
* Tüm meslektaşlarımıza güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
 
* SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 'Asgari Ücret Denetim Protokolü' ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.
 
* Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı artırılmalıdır.
 
* Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir, ek göstergeler 4800-6400 aralığına yükseltilmelidir.
 
* KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir.
 
* Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale gelmesi için tüm alanlarda kamucu politikalar benimsenmelidir.
 
* Ülkenin doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım alanlarını ve tarihi mirasını yağmalamayı amaçlayan tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.
 
* Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunludur, serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir.
 
* Kürt sorunun demokratik, barışçıl yöntemlerle çözümü için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır.
 
* Kayyım politikalarından vazgeçilmeli, iktidar eliyle yürütülen siyasi soykırım davalarına son verilmelidir.”