DEÜ Hastanesi'nde sağlıkçılar eylemde

img
İZMİR- DEÜ Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde kesinti yapılmasını protesto eden meslek örgütleri, Başhekimlik hakkında suç duyurusunda bulunacak.   
 
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)  Hastanesi sağlık çalışanlarının ödemlerinde yapılan kesintilere ilişkin başhekimlikle yapak istedikleri görüşme talebi, 1 haftayı bulan eylemlere rağmen reddedilmeye devam ediyor. Çalışanlar bugün de hastane bahçesinde eylem yaparak taleplerini sıraladı. 
 
DEÜ Asistan Hekim İnisiyatifi, Demokratik Sağlık Sen, Eğitim Sen 3 No'lu şube, Eğitim İş, Genel Sağlık İş, İzmir Tabip Odası, SES, Tez Koop İş Sendikası, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Sağlık Sen ve Türk Hemşireler Derneği ile basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı okuyan SES iş yeri temsilcisi Ceylanım Üçer, sağlık emekçilerinin şöyle taleplerini açıkladı; “* Yapılan ücret kesintilerinden geri dönülmelidir.
 
* Temel üretim en düşüğü yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmeli 
 
* Ek ödemeler tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ödenmeli 
 
* Ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayarak, en az 3600 ek gösterge olacak şekilde kademeli olarak yükseltilmelidir.
 
* 4A, 4B, 4D vb farklı kadrolara son verilmeli, sağlık alanında yeni atamaların hepsi kadrolu, güvenceli yapılmalıdır.”
 
Açıklamanın ardından söz alan Sağlık-İş Genel Merkez Yöneticisi Adem Sarıçoban, Başhekimliğe çağırıda bulunarak, sağlık ve sosyal iş kolanda çalışan sağlık işçiler olduğunu belirtti. Sağlık emekçilerin tehdit edildiğinin altını çizen Sarıçoban, “Başhekim burada işçiden söz ediyor. Burada çalışan asistan hekimler, hemşireler, laborantlar gibi temizlik ve güvenlik personeli de sağlık çalışanıdır. Sendikal faaliyeti engellediğiniz için sizlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız” diye belirtti. 
 
Eylem desteğe gelen Praksis Müzik Grubunun şarkılarıyla son buldu.