TMMOB İzmir İl Kordinasyon Kurulu kent suçları haritasını yayınladı

img

İZMİR - TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, hazırladığı “İzmir Kent Suçları Haritası”nı paylaştı.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, çıkardığı “İzmir Kent Suçları Haritası”nı düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. Mimarlık Merkezi’nde yapılan toplantıda hazırlanan haritanın içeriği, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Dönem Sözcüsü Melih Yalçın tarafından paylaşıldı.
 
Sözlerine her geçen gün artan kent suçuna ev sahipliği yaptıklarını belirterek başlayan Yalçın, kente dönük suçu, “toprak üzerinde yapılan her türlü insan yapımı faaliyetin, canlı yaşamı, ekolojik döngüler, kentsel yaşanabilirlik ve sağlıklı bir çevre üzerinde yarattığı veya yaratacağı tahribat ve bozulmanın ortaya çıkmasına neden olarak işlenen suç” olarak tanımladı. 
 
Yalçın, hazırladıkları haritada hava kalitesinin, tarım topraklarının, hayvancılığın, su kaynaklarının miktar ve kalitesinin, biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve yaşam alanlarının zarar görmesine sebep olacak, kamu arazilerinin özelleştirilmesi sonucu satışı gerçekleşmiş arazilerinde rant sağlayıcı ayrıcalıklar getiren, kentsel adaleti ortadan kaldıran, kent siluetini bozan, kent belleği açısından önemli değerlerin yok olmasına neden olan, sosyal dokuyu olumsuz etkileyen, barınma, ulaşım, beslenme gibi temel insan haklarını gasp eden, kamuyu zarara uğratan, kamu yararı içermeyen parsel bazlı plan değişiklikleri ve proje bazlı uygulamaların ayrıntılı olarak yer aldığını belirtti.
 
 
‘İZMİR’E YÖNELİK RANT POLİTİKALARI DEĞİŞTİRİLDİ’
 
 
Yalçın, Türkiye’de 15 yılı aşkın sürdürülebilir bir ekonomik model yerine ranta dönük, tarım alanlarının, kıyıların, ormanların ve derelerin talana açıldığı bir model izlendiğini de ifade etti.
 
Bu politikaların en yoğun vücut bulduğu alanların ise kent merkezleri olduğunu vurgulayan Yalçın, “İzmir'de de son yıllarda artan nüfusla birlikte çarpık yapılaşma, deprem ve sel gibi doğal afetlerin gerçekliği ve riskleri, su kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını birebir etkileyecek sorunlar büyük artış göstermiştir. Bu sorunlar İzmir'in kapısına dayanmışken, bunları göz ardı edip özellikle İzmir’de uygulanacak rant politikalarına yönelik yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılmıştır” dedi. Doğal alanların üst ölçek plan kararları ile yapılaşmaya açılmasının ardından AKP’nin 2025 yılı için yüksek nüfus öngörülerinin gerçekçi olmadığını vurgulayan Yalçın, “Bu nüfus için planda önerilen yapılaşmaların yanına bir de sulak alan değişiklikleri ve doğal sitlerdeki değişiklikler ile özellikle ekolojik anlamda birçok önemli türü barındıran Çeşme yarımadası yapılaşma baskısıyla büyük bir tehdit altına girecektir” diye konuştu. 
 
‘KENT SUÇLARININ YARGI SÜREÇLERİ DE HARİTADA’
 
İzmir kent sınırları içerisinde, imar planında yer almadan yapımına başlanmış projelere meslek odaları, yöre halkı, yerel yönetimler ya da çevre örgütleri tarafından itiraz edildiğini belirten Yalçın, şunları söyledi: “İptali için yargıya başvurulmuş projeler, yargıdaki süreç itiraz edenlerin aleyhine sonuçlanmış bile olsa, kente vereceği zarar bilimsel raporlarla sabit olan projeler, itirazlara veya yargının aleyhte verdiği kararlara rağmen yapımına başlanan, yarım kalan ya da tamamlanan projeler yer alıyor. Ayrıca hava kalitesinin, ekosistemlerin ve yaşam alanlarının zarar görmesine sebep olacak, çeşitli çevre sorunlarına yol açan projeler de haritada konumlandırılmış durumda. Bütün bu projeleri ve çeşitli uygulamalar kent suçu olarak tanımlanıyor. Suçu oluşturan uygulamaların içeriğine ve süreçlerine dair bilgilerin de harita üzerinde yer verildi.” 
 
‘YÖNETİCİLER KENTLERİNE SAHİP ÇIKMALI’
 
Yalçın, bu haritayı hazırlamalarının nedenini ise şöyle açıkladı: “Merkezi ve yerel yönetimi gidişata dair uyarmanın yanı sıra, İzmirlileri kentlerine, yaşam alanlarına, İzmir’in kültürel dokusuna sahip çıkmaya davet ederek bu gidişata dur deme yolunda adım atmaktır.” 
 
Hazırlanan Kent Suçları Haritası’na www.kentsuclari.org adresinden ulaşılabilir.