TJA’dan seçim deklarasyonu: Özgürlük kadınlar için, demokrasi cumhuriyet için

  • kadın
  • 15:16 16 Mayıs 2018
  • |
img
DİYARBAKIR - TJA, baskın seçime ilişkin hazırladığı deklarasyonda, Demokratik Cumhuriyet Anayasası'nın oluşturulmasında, siyasetin kadın erkek eşitliği temelinde demokratikleştirilmesinde, Türkiye Kadın Meclisi'nin oluşturulmasında aktif mücadele edeceklerini vurguladı. 
 
Özgür Kadın Hareketi (TJA), 24 Haziran baskın seçimlerine ilişkin deklarasyonunu basın toplantısıyla duyurdu. HDP Diyarbakır İl Örgütü Vedat Aydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, HDP’li vekil Aycan İrmez, Barış Anneleri Meclisi ve KESK'li kadınlar, DTK temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce kadın katıldı. 
 
Konferans salonuna, "Faşizmi kadınlar yıkacak", Özgürlüğü kadınlar kazanacak", "Bu böyle gitmez kadınlar izin vermez" pankartları ile TJA ve HDP flamaları asıldı.
 
Kadınların yöresel kıyafetleriyle katıldığı toplantıda, sık sık "Jin jiyan azadî" ve PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. 
 
‘TARİHSEL ANI MÜCADELE YÜRÜYÜŞÜNE ÇEVİRMELİYİZ’
 
"Özgürlük kadınlar için, demokrasi cumhuriyet için" başlıklı deklarasyonu kadınlar adına okuyan TJA aktivisti Aynur Aşan, "Tarihin bazı özel anları vardır; bu an, toplumsal aklın, özgürlük, eşitlik ve adalet seçimlerinde bulunduğu ve miadını doldurmuş siyasi ve sosyal her yapının bu ruh tarafından müdahaleye uğradığı süreçtir. Kendisi ile artık yaşanılamaz ve gelecek kurulamaz evreye gelmiş politik rejim ve tehlikeleri sezen bu toplumsal akıl ve ruh, durdurulamaz ve engellenemezdir. Özgürlük ve demokrasi güçlerine düşen görev, bu büyük tarihsel anı ve toplumsal aklı büyük mücadele yürüyüşüne çevirmektir" dedi. 
 
'BÜYÜK ÖZGÜRLÜK SİSTEMLERİNİ KURACAĞIZ'
 
"Tek dil, tek millet, tek devlet, tek din rejimini, tek adam diktatörlüğü sistemi ile halklar ve kadın düşmanlığını hayata geçiren AKP hükümeti, Cumhuriyet'in iki temel politik sorununu ölümcül düzeyde derinleştirmiştir" diyen Aşan, şöyle devam etti: "AKP, kadın özgürlüğünü, yaşam tarzlarını, laiklik prensibini ve demokratik toplum değerlerini fiili ve resmi uygulamaları ile ortadan kaldırmış, yerine tekçi siyaset, cinsiyetçi yaşam ve ataerkil aileyi yerleştirmiştir. Halkların, inançların ve kültürlerin özgürlük ve hak taleplerini Kürt halkının mücadelesi şahsında uyguladığı çöktürme planıyla yok etmeye çalışmıştır. Tek dil, tek devlet, tek din ve tek millet siyasetini, bu amaç ile kara faşizm düzeyinde uygulamıştır. Ölüm, yıkım, kölelik, yoksulluk ve kıyım dışında bir vaadi kalmayan tekçi rejim ve tek adam diktatörlüğü yerine, büyük özgürlük sistemlerini kuracağız." 
 
'ÖZGÜRLÜK KADINLAR İÇİN DEMOKRASİ CUMHURİYET İÇİN'
 
Halkların, kadınların, inançların, kültürlerin ve yerel farklılıkların temel özgürlük ve eşitlik taleplerinin, anayasal haklar olarak güvenceye alındığı Demokratik Cumhuriyet Anayasası'nın temel sorunları çözüme kavuşturacağını vurgulayan Aşan, şunları söyledi: “Kendi kaderini belirleme ve kendini yönetme ilkesine dayalı olarak şekillenen temel haklar, demokratik özerk sistemleri gerekli kılmaktadır. Çok kültürlü, çok dilli, özgür eş yaşamlı demokratik cumhuriyet sistemi, Türkiye'nin umut dolu geleceğidir, başka gelecekler mümkün değildir. Bunun için; demokratik ulus anlayışı temelinde, halkların, kültürlerin, inançların, kadın ve erkeklerin eşit birliğine dayalı, çoklu ulusu inşa edecek bir siyasi paradigmayı hedefliyoruz. Kürt sorununu demokratik birlik anlayışı ile çözüme kavuşturmak temel mücadelemiz olacaktır. Bu temelde, özgürlük kadınlar için, demokrasi cumhuriyet için diyoruz."
 
'ÖCALAN TÜM SİYASİ TUTSAKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLACAKTIR'
 
Kadın ile özgür yaşamın halklar ile demokratik cumhuriyetin Türkiye'nin biricik umudu ve geleceği olduğunun altını çizen Aşan, "Farklılıklar birlikte özgür ise barış vardır. Farklılıkların özgür birliğini savunanların en büyük vaadi barış olacaktır. İşte biz kadınlar, demokratik cumhuriyet mücadelemiz ve direnişimiz ile barışı vaat ediyoruz. Bu barışın ön koşulu, halkların politik iradesine yönelik rehin alma politikasından vazgeçilmesi ve Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan ve tüm siyasi tutsakların özgürlüğü olacaktır" ifadelerini kullandı. 
 
'SİYASET KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİ TEMELİNDE DEMOKRATİKLEŞTİRİLMELİDİR'
 
Türkiye egemen siyasetinin Cumhuriyeti, ataerkil devlet karakterinde hayata geçirildiğini belirten Aşan, şunları dile getirdi: "Tekçilik ve mülkiyetçilik, farklı olan her halk, inanç, kültür ve emek yapılarından gelen kadınların varlığını inkâr etmektedir. Ataerkil aile modelinin devlet modeli olduğu bu siyasi sistemde, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık bir kadın katliamı düzeyinde hayata geçirilmektedir. Ötekileştirilme, yoksullaştırılma, değersizleştirilme bir kadın kaderi yapılmıştır. Tek adam diktatörlüğü, toplumsal yaşamın her alanında, aile ve siyasi sistemde egemen erkek terörüne yol açmış ve ülkemiz tek adamlar ülkesine çevrilmiştir. Siyasetin kadın ve erkek eşitliği temelinde demokratikleştirilmesi, siyasi ve sosyal hayatı erkek faşizmine boğan ataerkil toplum sistemini aşacak çözüm yoludur.
 
KADINLAR YÖNETİMDE EŞİTLİĞİ YAKALAMALIDIR
 
Bunun için; demokratik cumhuriyet ve demokratik yerinden yönetimde, eşbaşkanlık ve eşit temsiliyet ilkemizi esas alarak, eşcumhurbaşkanlığı sistemini kuracağız. Tek adam rejimi, egemen erkekliği ve erkek şovenizmini, toplumu kutuplaştırma ve çatıştırma temelinde tahrik etmiş, demokratik uzlaşı ve diyalog kültürünü ortadan kaldırmıştır. Türkiye’nin kaderi asla tek bir adama teslim edilmeyecek kadar değerlidir. Kadınların yönetimde eşitliği yakaladığı ve tek adam rejiminden koruyacağı eşcumhurbaşkanlığı, demokratik, kadın özgürlükçü ve uzlaşı kültürünü temsil edecektir."
 
'KADINLAR TESLİM ALINMAK İSTENMİŞTİR'
 
AKP döneminde kadına yönelik yürütülen politikalara dikkat çeken Aşan, "AKP diktatörlük rejimi döneminde kadın katliamı yüzde bin 400 oranında artmış, çocuk yaşta evlendirme yasası, kadına yönelik şiddete cezasızlık politikası, kadının kıyafetine ve yaşamına saldırılar ile kadını eve kapatma ve köleleştirme amaçlanmıştır. Diyanet Başkanlığı, sağlık ve eğitim bakanlığı kadın köleliğini inşa eden dini cemaatleşme alanları olmuştur. Yurtlar, Kuran kursları ve devlet okulları çocuk istismarlarının, tecavüzlerin merkezlerine dönüşmüştür. Kadın mücadele örgütleri ve kurumları tutuklama ve kapatmalar ile baskı altına alınarak, kadınlar yalnızlaştırılıp, kimsesizleştirilmek istenmiş ve toplumsal alanın her boyutunda kadınlar teslim alınmak istenmiştir" şeklinde konuştu. 
 
'KADINLAR, FAŞİZMİN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGELİ OLUŞTURDU'
 
"Kürdistan'da inkâr ve imha siyaseti, anadil yasağı, göçertme, işgal ve savaşlar kadın kültürü olan dil, toprak ve yurt değerlerine karşı sürekli bir savaş halinde olmuş,  bu sürekli savaş hali milliyetçi, cinsiyetçi militarist güçlerin kadına karşı şiddet, tecavüz, işkence, tutuklama ve cinayet suçlarını olağanlaştırmıştır. Tekçi ulus ideolojisi Kürt kadınları ve tüm Türkiyeli kadınlar için bir kadın katliamıdır" diyen aşan, şunlara dikkat çekti: "OHAL, KHK ve kayyumlar ile genel siyasette ve yerel yönetimde sağladığımız eşbaşkanlığa dayalı kadın temsiliyeti, kadın daire başkanlıkları ve kadın dayanışma merkezleri, kooperatifleri ortadan kaldırılmıştır. Kadın iş gücü işten atma ve kadın projelerini feshetme yoluyla tasfiye edilmiştir. Kadın hareketi KJA ve ona bağlı yüzlerce kadın örgütü ve kurumları kapatılarak Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesi, oluşturduğu özgürlük sistemi yok edilmek istenmiştir. Çöktürme planı ve işgaller ile yüz binlerce Kürt kadını göçertilmiş, yüzlerce kadın katledilmiş, binlercesi tutuklanmıştır. Ancak biz kadınlar, muazzam bir direnişin sahibi olduk ve faşizmin toplumu esir almasının önünde en büyük engeli oluşturduk.
 
TÜRKİYE KADIN MECLİSİ’Nİ GELİŞTİRECEĞİZ 
 
Tüm bunlar bir daha yaşanmasın diye Türkiye Kadın Meclisi’ni bir siyasi sistem olarak geliştireceğiz. Savaş ve barış ahlakını, kadına yönelik siyasi karar ve yasaları, sosyal politikalar sorumluluğunu üstlenecek ve idari sistemi kadın özgürlükçü temelde inşa edecek Türkiye Kadın Meclisi’ne ihtiyaç vardır. Kadın Meclisi, parlamenter kadınlar, kadın hareketleri, kadın emek örgütleri, feminist kadın hareketleri, STK’lerin kadın örgütleri, sanatçı, aydın, akademisyen, iş kadını, öğrenci kadınların temsili sistemine dayanacaktır. Bunun için bir seçim sistemi ve kadın parlamentosunun kuruluşu temel hedefimiz olacaktır. Kadınlar kendi hayatları ile ilgili kararları verecek, bu kararları kadın seçmenlerden aldığı yetki ile alacak, yasama yetkisi ile devleti kadın özgürlüğü ve eşitliğine duyarlı kılacaktır. Kadına yönelik suçları insanlık suçları temelinde ele alacak, temel kadın haklarını güvenceye alan kadın özgürlüğü anayasası toplumsal sözleşme hukukumuz olacaktır."
 
‘AİLE SİSTEMİNE KARŞI ÖZGÜR EŞ YAŞAM FELSEFESİ’
 
"Ataerkil aile sistemine karşı özgür eş yaşam felsefesi temelinde son vereceğiz. Ev içi emeği değer gücüne kavuşturacak, aile reisliği yerine eş yaşam birliğini medeni hukukta oluşturacak, ayrılık ve birlik durumunda kadının iradesi ve beyanı esas alınacaktır" diye belirten Aşan, "Kadına yönelik şiddeti önlemek için, kadın öz savunma hakkı, imkânları ve yasalarını geliştirecek bir mücadele içinde olacağız. Meşru savunma hukuku, güvenlikli yaşam alanı ve iş imkânlarını tehdit altında olan kadınlar için öncelikli kılmak hayati konular içindedir. Yargı kurumunda kadın hâkim ve savcıların oranının eşit düzeye çıkarılması, ceza hukukunun kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlara yönelik ağır ceza yaptırımları temelinde yeniden yapılandırılması ve kadın öz savunmasının temel yaşam hakkı olarak tanınmasını sağlayacağız" vaadinde bulundu. 
 
'EĞİTİM BAKANLIĞI REFORMU TEMEL HEDEFLERİMİZDEN BİRİDİR'
 
Çocuk istismarının AKP hükümetiyle birlikte sistematik bir hal aldığına vurgu yapan Aşan, sözlerine şöyle devam etti: "Yurtlar ve okullarda yaşanan çocuk tecavüzleri korkunç oranlarda seyretmektedir. Bunun için, çocuğu toplumdan koparan, devlet ve cemaatlerin mülkü haline getiren, yurt ve okul sistemleri lağvedilmelidir. Bu temelde, Kadın örgütlerinin, demokratik kurumların ve ailelerin denetimine, yönetimine açık Eğitim Bakanlığı reformu temel hedeflerimizden biridir.
 
KADIN ADALET DİVANI MECLİS'TE ÖRGÜTLENDİRİLECEK
 
Savaş politikaları ile göçertilen, işten atılan, hakları gasp edilen, tutsak edilen ve işkenceye uğrayan kadınların maddi ve manevi zararlarının tespit edilip tazmin edilmesi için, kadın hakikat rejimi anlayışına bağlı, kadın adalet divanının mecliste örgütlendirilmesini hedefliyoruz. Kadın hareketleri, kadın örgütleri, kadın vekiller, kadın akademisyen ve hukukçuların katılımı ile oluşacak kadın adalet divanı, kadına yönelik suçların açığa çıkarılması ve adaletin sağlanması için gerekli yetkiye sahip olacaktır.
 
Ucuz iş gücü deposu olarak görülen kadınlar, güvencesiz iş koşullarında acımasız emek sömürüsüne uğramakta, mevsimlik tarım işçisi, temizlik sektöründeki işçi kadınlar iş kazaları sonucu hayatlarını kaybetmektedir. Sadece emeği değil, yaşamı da gasp edilen işçi ve emekçi kadınların, emeğinin değerinin belirlenmesi, sosyal güvenlik ve iş güvenliğinin sağlanması, biz kadınların temel hedeflerinden biri olmaktadır.
 
CİNSİYETÇİLİKTEN ARINDIRILMIŞ EĞİTİM SİSTEMİ 
 
Anadilde eğitim temel insan hakkıdır ve herkesin anadilde eğitim hakkını hayata geçirmesi gerekir. Milliyetçi ve toplumsal cinsiyetçi ideolojik anlayışa dayalı eğitim sistemi halklara ve kadınlara düşman kuşaklar yaratmaktadır. Milliyetçilikten ve cinsiyetçilikten arındırılmış eğitim sistemi, biz kadınların temel hedeflerden biri olmaktadır.
 
Tüm kadınlar ile birlikte, TJA olarak, önümüze koyduğumuz kadın özgürlük hedeflerimizi kadın hareketleri, HDP ve demokrasi güçleri bloku ile hayata geçireceğiz. HDP, kadınların, halkların, kültürlerin ve inançların, işçi ve emekçilerin, tüm ezilenlerin özgürlük ve eşitlik taleplerini hayata geçirecek biricik adrestir. TJA olarak, kadın özgürlükçü bir demokratik cumhuriyet için HDP etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. 7 Haziran’da ve 16 Nisan referandumunda başardık, şimdi de başaracağız.
 
Başaracağız, çünkü biz güçlüyüz. Başaracağız, çünkü biz, daha önce başardık. Başaracağız, çünkü biz, başarılı olan kadın özgürlük sistemimiz ile Demokratik Cumhuriyeti inşa edecek akla, yüreğe ve cesarete sahibiz."
 
Açıklamanın ardından kadınlar alkış ve zılgıtlar eşliğinde halay çekti. 

Diğer başlıklar

22/10/2018
20:44 Diyarbakır'da 7 kişi hakkında tutuklama kararı
18:51 Kalın’dan af açıklaması: Ortada ya yanlış anlaşılma var ya da çarpıtma
18:21 Valilikten mahkemeye ‘suç duyurusu’ yanıtı
18:19 Batman Valiliği’nin kitap fuarında ‘Kürt Ayaklanması’ kitabına el konuldu
17:20 CHP Sözcüsü'nden Kaşıkçı açıklaması: Hangi hesaplar var?
17:08 Suudi Başkonsolosluğu'nun aracı bulundu
17:04 Üzerinden 7 yıl geçen Van depremi için Araştırma Komisyonu talebi
17:02 Çumra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
16:44 Safitürk Davası'nda karar açıklandı
16:28 AKP Sözcüsü'nden Bahçeli’ye: Tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz
16:26 Erin Errson için hapis cezası isteniyor
15:55 CHP’nin EYT Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi: Prime takılan kadınların sorunu çözülsün
15:17 Protokol uygulanan Kaymakam Safitürk davasında karar için ara verildi
14:50 Erdoğan: 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir
14:42 Dargeçit JİTEM davasında heyet yine değişti
14:16 İHD: Öğrenci Andı bir daha geri getirilmemelidir
14:08 Bir kaçırma vakası daha: HDP’de ne oluyor bize anlat, kimse sana karışmaz!
13:44 Alacaklı işçiler açıklama yapmak isteyince maaşları ödendi
13:29 Bilgen: Kaşıkçı cinayeti örtülürse, suç ortağı buna fırsat veren herkestir
12:52 Nusaybin’de kontrol noktasında kilometrelerce araç kuyruğu
12:46 Kılıçdaroğlu'dan emeklilik açıklaması: Düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar
12:33 3’üncü Havalimanı işçileri bu kez maaşlarını alamadıkları için iş bıraktı
12:10 Kampüs Cadıları tutuklanan üyeleri için imza kampanyası başlattı
11:55 İhraç edilen malların üretim maliyeti yüzde 75 arttı
11:28 Kaşıkçı olayıyla ilgili ifadeler alınmaya devam ediyor
11:00 Dargeçit JİTEM davasının duruşması dosyaya giren yeni belgeyle başladı
10:53 Firar eden asker AVM'deki çalışanları rehin aldı
10:25 İdlib'te her şey sil baştan: Gözler İstanbul toplantısında
09:45 Muğla'da mülteci teknesi battı: 2 çocuk can verdi
09:11 Saklı bir cennet: Salördek
09:10 DİSK-AR: Kriz 16 yıllık politikanın sunucudur
09:10 Safitürk Davası'nda karar bekleniyor: Adil yargılamayla hepsi beraat eder
09:07 Tiyatrocu Aydın: Kültür ve Sanat Kurulu AKP’nin yağdanlığıdır
09:06 'Kadınlar krizin faturasını ödememek için daha fazla örgütlenmeli'
09:04 ‘Halkın parasını alıyorlar, belediyeleri borçlandırıyorlar’
09:01 ‘Af tasarısı geçerse, kadına yönelik tehditler artacak’
09:01 Serbest Bölge’de işçileri ezmek serbest!
09:00 Körler Okulu’ndan mezun olan memur ‘raporun sahte’ denilerek işten çıkarıldı
09:00 22 EKİM 2018 GÜNDEMİ
21/10/2018
22:47 Van Baro başkanlığına Zülküf Uçar seçildi
22:13 Van Tiyatro Festivali Lorika Dayîkan konseri ile son buldu
21:09 Diyarbakır'daki 'Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri' sona erdi
21:00 Amedspor’un yeni başkanı Ali Karakaş
19:49 Erkan Baş: Bütün gücümüzü halka adayacağız
19:15 HDP Gençlik Meclisleri kongresinin startı verildi
18:54 İstanbul, Ankara ve İzmir’in baro başkanları belli oldu
18:17 ‘Suriyeli mülteciler savaştan kaçarken sömürüye tutuldu’
18:11 Erdoğan: Kaşıkçı konusunu grup toplantısında açıklayacağım
17:15 Ankara Barosu’nda oy verme işlemi sona erdi
17:12 Silopi Belediyesi haberi doğruladı, 'mağduriyet' savunması yaptı