Sümer Yayıncılık'tan 2 yeni kitap

img
İSTANBUL - Yazar Ben Bova’nın kaleme aldığı “Hititli”, Murray Bookchin’in kaleme aldığı “Anarşizm Marksizm ve Solun Geleceği” adlı kitaplar Sümer Yayıncılık'tan çıkarak raflardaki yerini aldı. 
 
Yazar Ben Bova’nın kaleme aldığı Ebru İzre’nin Türkçe’ye çevirdiği “Hititli” adlı kitap Sümer Yayıncılık’ta çıktı. Ben Bova, antik Troya efsanesine heyecan verici ve şaşırtıcı yeni bir bakış açısı getiren Hititli romanıyla klasik bir hikâyeye yeni bir soluk getiriyor.
 
Kitabın arka yüzünde kitaba ilişkin şu ifadeler yer alıyor: “İsimsiz bir kahramanın anlatılmamış hikâyesi: Kurnaz Odysseus için Truva Atı'nı inşa eden, İsrailoğulları için Eriha'nın surlarını yıkan, güzel yüzü uğruna bin gemi kaldırılan Helen'i hem yakışıklı Paris'ten hem de mağrur Meneleos'tan çalan adamın hikâyesi. Hititli asker Lukka, Asurlulara karşı yaptıkları uzun ve acımasız seferden ülkesine döndüğünde, bir zamanların görkemli Hatti İmparatorluğu'nu keşmekeş içinde bulur; başkent alevlere ve dehşet saçan yağmacı çetelere teslim olmuştur. Fakat Lukka daha beterini henüz görmemiştir: Babası katledilmiş, karısı ve iki küçük oğlu köle tacirleri tarafından kaçırılmıştır. Lukka, köle tacirlerini Yunan toprakları boyunca takip edip savaşın kasıp kavurduğu Troya'ya varır. Vaktiyle muhteşem bir şehir olan Troya da insanların musibetleriyle harap haldedir. Lukka, Troya'da soylu Hektor ve çevik Akhilleus ile aynı düzeyde bir savaşçı olduğunu kanıtlar.” 
 
ANARŞİZM MARKSİZM VE SOLUN GELECEĞİ 
 
Öte yandan Murray Bookchin’in, kaleme aldığı Gökhan Demir’in Türkçe’ye çevirdiği “Anarşizm Marksizm ve Solun Geleceği” adlı kitap da raflardaki yerini aldı. Bookchin, kitabında sosyal ekolojinin kurucusuyla bir dizi heyecan verici ve ilgi çekici röportaj ve ondan makaleler sunuyor. Kitap, Bookchin'in Büyük Buhran sırasında genç bir komünist olarak gençlik yılları, 1960'lardaki deneyimleri ve bu on yılın dersleri üzerine düşünceleri, özgürlükçü komünist toplum vizyonu, özgürlükçü siyaset, anarşizm ve teori ile pratiğin birliği ekseninde solun geleceğinin ele alındığı bir çalışmadır. Bookchin kitapta radikalizmin krizini değerlendirip devrimci bir solun gerekliliğini savunuyor. Kitabın sonunda ise solun inşasında hem Anarşizmde hem de Marksizmde neye değer verilmesi gerektiğini belirtiyor ve yeni bir devrimci toplumsal hareket oluşturmak için kılavuzlar sunuyor.