Koranvirüsün kadınlar üzerindeki olumsuz etkisi Meclis'e taşındı

img

ANKARA - HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, koranavirüsün kadınlara yönelik olumsuz etkilerini Meclis'e taşıyarak, "Koronavirüs tehdidi nedeniyle izolasyon süreçlerinde ev ve aile içi şiddetinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirler nelerdir?" diye sordu.

 
Halkların Demokrat Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, koronavirüsün (Kovid-19) kadınlar üzerindeki etkisini Meclis gündemine taşıdı. Gülüm, konuyla ilgili önergesinde izalasyon nedeniyle kadınların daha çok ev içi şiddete maruz kalacaklarına dikkat çekerek, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi'nin daha etkin işletilmesini istedi.
 
Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun en yakınları tarafından evde gerçekleştiği belirtilen önergede, “Salgın nedeniyle evde kalan kadınlar, erkek şiddetinin yanı sıra cinsiyet eşitsizliği üzerine kurulu görev ve sorumluluk dağılımı nedeniyle de bu süreçten en olumsuz etkilen kesimler arasındadır. Korona salgınının yarattığı ağır ve riskli çalışma koşullarında, kadın işçiler için özel önlemler alınması bir diğer gerekliliktir. Virüsün ekonomik etkileri, kadınları bütünüyle şiddet ortamına sıkıştırabilir” denildi. 
 
Gülüm, konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a şu soruları sordu: 
 
“* ‘Evde kal’ çağrılarının kadınlara etkisinin araştırılmasına ve yeni stratejilere ihtiyaç olduğu açıktır. Hükümet olarak bu yönde attığınız somut adımlar var mıdır? Nelerdir?
 
* Koronavirüs tehdidi nedeniyle izolasyon süreçlerinde ev ve aile içi şiddetinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirler nelerdir?
 
* CEDAW, İstanbul Sözleşmesi gibi taraf olunan uluslararası sözleşmelerin etkin ve adil işletilmediği yönündeki eleştiriler göz önüne alındığında, evden uzaklaştırma gibi tedbir kararlarının salgın koşulları gerekçe gösterilerek, uygulanmayacağı/uyulmayacağı yönündeki endişeleri bertaraf edecek ve kadınların her koşulda korunacağı, haklarının güvence altında olduğunu temin edecek bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?
 
* Emniyet görevlilerinin salgın gerekçesiyle ev içi şiddet vakalarına müdahale etmekten kaçınmasını önlemek için ne tür tedbirler alınmıştır?
 
* Alınan tedbirler ve üretilen politikalarda, kadın örgütleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının öneri ve görüşleri dikkate alınmakta mıdır? Bu kurum ve kuruluşlar hangileridir? Şimdiye kadar yapılan çalışmalar nelerdir?
 
* Kadınların cinsiyet kimliklerinden kaynaklı özgün gereksinimlerini göz önüne alarak ne tür politikalar üretilmiştir?
 
* Bu süreçte işten çıkarılma başta olmak üzere, hak gasplarının önlenmesi için bakanlığınızca alınan tedbirler nelerdir? İş sağlığı ve güvenliği için acil eylem planınız var mıdır?
 
* Dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de korona nedeniyle aile içi şiddetin ve bu bağlı olarak sığınaklara olan talebin artacağı açıktır. Sığınakların kapasitesinin (alanının) ve personel sayısının artırılması için neden harekete geçilmemektedir?”