ILO: Küresel ısınma nedeniyle milyonlarca insan işini kaybedecek

  • dünya
  • 13:35 1 Temmuz 2019
  • |
img

CENEVRE- Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna göre küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan “Isı stresi” nedeniyle 2030 yılına kadar Küresel çapta üretimde 80 milyonluk tam zamanlı işe denk gelen bir kaybın yaşanacağını açıkladı.  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Küresel ısınmanın çalışma hayatı üzerine etkilerine dair bir rapor yayınladı. Artan sıcaklıkların çalışanlar üzerindeki psikolojik etkilerinin incelendiği raporda bunun çalışma hayatını nasıl etkilediği ele alındı. 
 
Rapora göre 2030 yılına kadar sıcaklıklarda 1,5 derecelik bir değişimin yaşanacağı ve bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle dünya çapında yüzde 2,2’lik çalışma saatlerinin kaybına neden olacak. Bu yüzdeliğin yaklaşık olarak 80 milyon tam zamanlı çalışma süresine denk geldiği kaydedilen raporda bunun dünya çapında ekonomide 2 bin 400 milyar dolarlık bir kayıpla eş değer olduğunu ifade edildi. 
 
TARIM VE İNŞAAT SEKTÖRLERİ ETKİLENECEK
 
Raporda sıcaklıklarda yaşanması beklenen 1,5 derecelik artışın “ihtiyatlı” bir tahmin olduğunu ve sıcaklık artışındaki bu değerin en çok tarım ve inşaat sektörlerini etkileyeceği vurgusu yapıldı.  
 
Isı stresinin, fizyolojik herhangi bir bozulmaya maruz kalmaksızın vücudun tolere edebildiği en yüksek ısı miktarına bağlı olarak yaşandığına vurgu yapılan raporda, bu durumun genel olarak 35 derecenin üzerinde, nemli ortamlarda meydana geldiği belirtildi.  Bu durumun çalışma sağlı üzerinde olumsuz etkileri olduğu kaydedilen raporda, “İş sırasındaki aşırı sıcaklık, mesleki sağlık riskidir; işçilerin fiziksel işlevlerini ve yeteneklerini, iş kapasitesini ve böylece verimliliği sınırlar. Aşırı durumlarda ölümcül olabilen sıcak çarpmasına yol açabilir” ifadelerine yer verildi.
 
Aşırı sıcaklıklar nedeniyle küresel olarak en fazla etkilenmesi beklenen sektörün Tarım sektörü olduğu kaydedilen raporda devamla şu ifadelere yer verildi: “Dünyada 940 milyon insan tarım sektöründe çalışmaktadır. 2030 yılında ısı stresi nedeniyle yüzde 60’lık bir çalışma saati kaybının yaşanması bekleniyor. İnşaat sektörü de aynı tarihte kaybedilen küresel çalışma saatlerinin yüzde 19' civarında olacağının tahmin ediyoruz. Özellikle risk altındaki diğer sektörlerin başında hizmet sektörü, taşıma, turizme, spor ve bazı endüstriyel alanlar gelmedir.”
 
90 MİLYON CİVARINDA KİŞİ İŞİNİ KAYBEDECEK
 
Etkilerin dünya çapında bölgelere göre değişeceği ifade edilen raporda en çok olarak Güney Asya ve Batı Afrika ülkelerinin olacağı, burada yüzde 5’lik bir iş kaybının yaşandığını bunun da 43 ile 90 milyon civarında kişinin işini kaybedeceği anlamına geldiğine dikkat çekildi.  
 
KADINLAR EN FAZLA ETKİLENEN KESİM
 
Bu durumun en çok da kadınları etkileyeceği kaydedilen raporda, “Kadınların daha çok tarım ve buna bağlı sektörlerde çalışmasından kaynaklı en çok onlar etkilenecek. Erkekler de ise en çok inşaat ve yapı sektöründe çalışanlar etkilenecektir. Bunun sosyal etkileri de olacaktır. Özellikle kırdan kente doğru göçler artacaktır” ifadelerine yer verildi. 
 
HÜKÜMETLERE ÇAĞRI
 
Raporu hazırlayanlardan biri olan ILO Araştırma Departmanı Birim Şefi Catherine Saget, “Küresel ısınmaya bağlı olarak yağmur yağışlarında düzensizlikler yaşanacak, deniz seviyesi yükselecek, biyo çeşitlilik azalacak. Ama altını çizmek gerekirse ısınma sonucu ortaya çıkan Isı stresinin büyük ekonomik maliyetlerinin olmasının yanı sıra bu durum düşük ve yüksek gelirli ülkeler arasında eşitsizliğin daha da artmasına neden olacak. En savunmasız insanlar için çalışma koşullarının kötüleşmesinin yanı sıra, insanların yerinden edilmesiyle beraber daha fazla eşitsizlik göreceğiz. Hükümetleri, işçi ve işverenleri bu durumdan çok daha fazla etkilenecek olan ihtiyaç sahibi insanlara daha fazla odaklanmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi. 
 
MA / Rüştü Demirkaya