Dilan Kortak başvurusunda gerekçeli kararını açıklayan AYM: Yaşam hakkı ihlal edildi

img

HABER MERKEZİ- Sancaktepe’de 3 Aralık 2015’te polis baskınında öldürülen Dilan Kortak hakkında AYM’ne yapılan başvurunun gerekçeli kararında, ekspertiz raporunun istenmemesi, keşif yapılmaması ve yaşam hakkının ihlal edildiği kanaatine varıldı.

İstanbul Sancaktepe’de 3 Aralık 2015’te polis baskınında öldürülen Dilan Kortak hakkında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvuruda, mahkeme verdiği ihlal kararının gerekçeli kararını açıkladı.

Kortak ailesinin avukatları Ömer Çakırgöz aracılığı ile yaptığı AYM başvurusunda, Kortak’ın  yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiş, “Anayasa’nın 17. Maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine” ifadelerine yer verilmişti. 

AmorsNews'te yer alan habere göre açıklanan kararının gerekçesinde, savcılığı ekspertiz raporu temin etmemesi, olay yerinde keşif yapılmaması, güvenlik güçlerinin silah kullanımının yasal sınırlarına ilişkin yasal mevzuatın ayrıntılı şekilde incelenmemesi yaşam hakkının ihlali olarak değerlendirildi.

Kararda, başvurucuların Dilan Kortak’ın “çatışma olmadığı halde yargısız infaz edilerek öldürüldüğü” iddiasına dair, “Otopsi işlemi sonucunda D.K.nın baş bölgesinden bir kez, bitişiğe yakın atışla vurulduğunun, ayrıca vücudunda tespit edilen, uzak mesafeden atılan yirmi beş mermi yarasından yirmi birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğunun tespit edilmesi (bkz. § 17), diğer yandan olay yerinden elde edilen ve D.K.nın sağ/sol el iç/dış svap numunelerinin incelenmesinde atış artığı tespit edilmesine göre çatışma sırasında en az bir tanesinin D.K. tarafından kullanılmış olduğu değerlendirilen tabancalar üzerinde yapılan kriminal incelemede tabancaların hiçbirinde D.K.nın parmak izine rastlanmamış olması, güvenlik güçleri uhdesindeki silah aparatında mermi değmesi sonucu oluşabileceği değerlendirilen biz iz bulunması, yine D.K.nın olay sırasında üzerinde bulunan giysileri üzerinde yapılan kriminal incelemede ölenin hırkasının sırt kısmında on yedi adet, uzak atış mesafesinde yapılmış mermi giriş deliği bulunduğunun tespit edilmiş olması,  D.K.nın vücudundaki mermi izlerinin yerleriyle çatışma sırasında D.K.nın odadaki yatağın arkasında mevzilendiği açıklamasının uygunluğunun denetlenmesinin gerekebileceği hususları karşısında olayın gerçekleştiği koşulların tartışmasız olarak belirlenmesini  sağlamada oldukça önem arz ettiği açık olan uygulamalı keşif işleminin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilmemesi soruşturmanın etkililiğini zedeleyen unsurlar olarak göze çarpmaktadır” denildi.

Olay yerinde keşif yapılmamasının eleştirildiği kararda, “Olay yerinde uygulamalı keşif gerçekleştirilmesinin olayın gerçekleşme şartlarına ilişkin başvurucuların iddiaları ile güvenlik güçlerinin açıklamaları arasındaki çelişkiyi giderebileceği, aynı zamanda adli makamlara soruşturma neticesinde verecekleri kararda olayda gerçekleşen güç kullanımının mutlak zorunlu ve özellikle de ölçülü olup olmadığı açısından sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkân sağlayacağı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘EKSPERTİZ RAPORU TEMİN EDİLMEMESİ SORUŞTURMANIN ETKİNLİĞİNİ ZEDELEDİ’

Kararda, Dilan Kortak’a isabet eden mermi çekirdekleri hatırlatılarak, savcılık tarafından bu yönlü bir ekspertiz raporunun temin edilmemesinin soruşturmanın etkinliğini zedelediği belirtilerek, “Soruşturmanın etkililiğini zedeleyen bir diğer eksiklik ise olay yerinden elde edilen altmış sekiz boş kovan, otuz iki deforme mermi çekirdeği ve dört mermi çekirdeği gömleği parçasının 9 mm’lik Parabellum tipi silahtan atılmış olduğu ve olayla ilgili olarak elde edilecek silahlarla birlikte tekrar gönderilmesi durumunda mukayeseli bir inceleme yapılabileceği kriminal inceleme raporunda belirtildiği hâlde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yönde bir ekspertiz raporunun temin edilmemesidir. Söz konusu inceleme sırasında kaç mermi kovanının hangi silahtan ve kim tarafından atıldığı tespit edilebilecek, bu bilgi uygulamalı keşif işlemindekine benzer biçimde adli makamlara soruşturma neticesinde verecekleri kararda olayda gerçekleşen güç kullanımının mutlak zorunlu ve özellikle de ölçülü olup olmadığı açısından sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkân sağlayabilecektir” diye belirtildi.

‘YASAL MEVZUAT AYRINTILI ŞEKİLDE İNCELENMEDİ’

Soruşturma sonucunda verilen kararın yaşam hakkına yönelik müdahalenin Anayasa’nın aradığı zorunlu bir durumdan kaynaklanan ölçülü bir müdahale olup olmadığına yönelik bir değerlendirme içermesi de gerektiği hatırlatılan kararda, “Bu noktada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili olarak verilen
kovuşturmaya yer olmadığı kararında “güvenlik güçlerinin meşru savunma koşulları altında hareket ettikleri, kendilerine karşı gerçekleştirilen saldırıyı ortadan kaldırmak amacıyla  eylemlerini gerçekleştirdikleri, ayrıca Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun 16. Maddesinde düzenlenen silah kullanma şartlarının olayda gerçekleştiği, polisin silah kullanmadan önce ölene karşı duyabileceği şekilde ‘teslim ol’ çağrısında bulundukları, ölenin bu çağrıya uymayarak görevli polislere doğru ateş ettiği, olayda hukuka aykırı herhangi bir eylemin söz konusu olmadığı” gerekçesine yer verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu kararında, güvenlik güçlerinin silah kullanımının yasal sınırlar (meşru savunma) içinde gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin bir değerlendirme yapıldığı fakat bu değerlendirme yapılırken konu hakkındaki yasal mevzuat ve güç kullanımında aranan mutlak zorunluluk ve ölçülülük kriterlerinin olayda söz konusu olup olmadığının ayrıntılı olarak incelenmediği görülmektedir. Anayasa Mahkemesi söz konusu eksikliğin yukarıda ayrıntılı olarak değinilen soruşturma işlemlerindeki eksikliklerden kaynaklandığını değerlendirmektedir. Söz konusu eksiklikler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karar Anayasa’nın aradığı zorunlu bir durumdan kaynaklanan ölçülü bir müdahale olup olmadığına yönelik olarak yapılması gereken bir değerlendirmenin tüm gereklerini de karşılar nitelikte değildir. Aynı şekilde Hâkimlik tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin kararda da bu yönde bir değerlendirme bulunmamaktadır” denildi.

‘YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ’

Kararda, söz konusu değerlendirmelere atıfta bulunularak, yürütülen soruşturmanın  Anayasa’nın 17. Maddesi’nin gereklerine cevap verebilecek nitelikte olmaması nedeniyle olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmeyerek yaşam hakkının usul yönünün ihlaline sebep olunduğu kanaatine varıldı.

Kararda karşı oy kullanan bir üye de, söz konusu olayda yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edilip edilmediği konusunda bir değerlendirme yapılmasına imkân sağlayacak nitelikte yeterli veri bulunmadığı gerekçesiyle, incelemenin sadece yaşam hakkının etkili soruşturma yapma yükümlülüğü boyutu yönünden yapılmasına karar verildiğini hatırlatarak, olayda maddi boyut yönünden inceleme yapılması için yeterli bilgi ve belge bulunduğunu öne sürerek karara katılmadığını belirtti.

Diğer başlıklar

10:35 İnfaz yasası Adalet Komisyonu’nda kabul edildi: Siyasi tutuklular kapsam dışı bırakıldı
10:18 MED TUHAD-FED: Tecrit kaldırılsın, Öcalan serbest bırakılsın
10:16 Kaçıran araç soruşturulmadı, 3 ay sonra asılı bulundu
09:50 Avukat Epözdemir: Düzenleme tartışılmadan cezaevleri boşaltılsın
09:44 Van Gölü çöp kusuyor!
09:31 ‘Siyasi tutsaklara bedel ödettirilmek isteniyor’
09:30 ‘Bir tutuklu ölürse bunu adı cinayettir’
09:28 Osmaniye’de 3.5 büyüklüğünde deprem
09:12 Öcalan’ın avukatı Erol: Görüşme kanallarının açılması kilidi çözer
09:09 ‘Cezaevlerinin boşaltılması lütuf değil zorunluluktur’
09:08 Çelik ve Keser’in aileleri: Salgın riski altındalar
09:07 Sağlık emekçileri anlattı: Süt izninde olan arkadaşlarımız çalışıyor
09:00 Salgına karşı psikolojik önlemler!
09:00 Öndül: Adil olmayan bir düzenleme uluslararası mahkemelere konu olur
09:00 Türk: Salgına karşı en büyük mücadele toplumsal barıştır
09:00 'Kadın cinayetlerini önleme düzenlemede yok'
09:00 Cezaevlerindeki çocuklar virüs tehdidi altında
09:00 Hatimoğulları: Yeni bir yolsuzluk kampanyasıdır
09:00 ‘6284 Sayılı Yasa’nın uygulanmaması kadınların yaşamını tehlikeye sokuyor’
09:00 Kayyım genelgeye rağmen maaşlarda kesintiye gitti
09:00 Cezaevinin salgın önlemi: Ayda 1 eldiven, 1 maske
09:00 ‘İnfaz yasası bu haliyle Kürtlerin infazı demek’
09:00 Sarısaç: Siyasi tutuklular ölüme terk ediliyor
09:00 Kılıç: Yaşamı savunmaya davet ediyoruz
09:00 'İnfaz düzenlemesi ölüm fermanı niteliği taşıyor'
09:00 04 NİSAN 2020 GÜNDEMİ
00:31 Siirt’te bir mahalle karantina altında
03/04/2020
23:11 Dersimliler Helin Bölek için türküler söyledi
22:14 BM’den çatışmalı bölgeler için salgın uyarısı
22:05 Mardin’de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
21:49 Newroz Kampı’nda yangın:4 çocuk yaşamını yitirdi
21:42 Batman’da kayyım protestosu sürüyor
21:38 Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem
20:49 CHP’li Beko: Gemide bulunan yurttaşlar çözüm bekliyor
20:24 Erdoğan: 20 yaş altı için de sokağa çıkma yasağı uygulanacak
20:03 İnfaz düzenlemesi komisyonda görüşülüyor: Muhalefet ne diyor?
19:32 Sağlık Bakanı Koca: Toplam can kaybımız 425 kişi oldu
19:18 Karantinadaki gemide koronavirüs testleri pozitif çıktı
18:43 Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı
18:33 Helin Bölek törenle anıldı
18:24 78’liler: Helin'in ölümü bir uyarı olmamışsa...
18:20 Avukat Kahraman tahliye edildi
17:55 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan LGS sınavına dair açıklama
17:48 HDP’den yaşamını yitiren Helin Bölek için anma çağrısı
17:42 TGS İzmir Şubesi’nden tutuklu gazetecilerle dayanışma çağrısı
17:36 Sağlıkçılar virüsü yenen hastayı alkışlarla uğurladı
17:32 Silvan’da sağanak yağmur hayatı felç etti
17:26 Patnos Cezaevi’nde koronavirüs iddiası!
17:20 Virüs tanısı konulan yurttaş hastaneden kaçtı
17:16 İstanbul’daki işçilerin durumu raporlaştırıldı
17:02 TTB Merkez Konseyi: Sağlık çalışanlarının sözleşmeleri feshediliyor
16:41 İmamoğlu’ndan kampanya resti: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
16:36 HDP’nin engellenen yardımları İçişleri Bakanı'na soruldu
16:33 Kazada yaşamını yitirenler toprağa verildi
16:32 İnfaz düzenlemesi görüşmelerinde ‘af’ tartışması
16:28 4-D'li sağlıkçılardan 'ayrımcılık yapmayın' çağrısı
16:23 İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihaleleri itirazına ret
16:17 Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması
16:10 Bölge kentleri için yağış uyarısı
16:10 Ağır hasta tutuklu Kaya tekrardan cezaevine götürüldü
16:09 ‘Dijital ortam’ kararına uyulmuyor
16:05 İHD ve TİHV: İktidar bu kayıptan siyaseten sorumludur
15:39 Af Örgütü: Sınırda bir kadın halen kayıp
15:32 Mahkemeden Elçi davasını nakletme girişimi
15:29 DTK ve TJA’dan Helin Bölek açıklaması
15:11 Aileler ve avukatlar İmralı’ya gitmek için başvurdu
15:11 Sağlık çalışanları hastaneye gönderildi, poliklinik kapatıldı
15:09 Helin Bölek'in en son mesajı: Bu sürecin yükü sizin omuzlarınızdadır
14:55 HDP Eş Genel Başkanları: Bu kaybın vebali iktidarın boynunadır
14:54 Cizre sular altında
14:43 Bakan 'Ölüm yok' demişti: Can kaybı 3'e çıktı
14:23 Virüs toplumda panik ve fobik davranışlara yol açtı
14:18 Amara’nın tepeleri de ablukada
14:12 Siirt Belediyesi su faturalarını erteledi
13:47 İnfaz yasası görüşülüyor: Yaşam hakkını koruyan bir düzenleme değil
13:34 Elçi cinayeti iddianamesi kabul edildi
13:24 AK Başkanı Mayer İtalya’dan özür diledi
13:22 Kılıçdaroğlu: İktidar, Bilim Kurulu’nun kararlarına uymadı
12:34 Grup Yorum üyesi Helin Bölek yaşamını yitirdi
12:25 Tabiplerden 'işyeri hekimliği' açıklaması
12:06 Günay: İnfazda eşitlik lütuf değil anayasal haktır
12:04 Demirtaş için tahliye başvurusu
12:03 Kocaeli Valiliği 'iş bırakma' yasağını kaldırdı
11:57 Elektrik dağıtım şirketi binası karantinaya alındı
11:48 Lice’de yaralanan çocuk yaşamını yitirdi
11:16 Ege TUHAY-DER: Koğuşlarda 20 kişi kalıyor, önlemler yetersiz
10:54 Elektrik ve doğalgaz faturaları kıyasen kesilecek!
10:49 Salgına karşı yeni önlemler gündemde
10:41 Diyarbakır’da Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı artıyor
10:40 Enflasyondaki artış beklentilerin üstünde gerçekleşti
10:38 Diyarbakır’da salgına karşı dayanışma ağı büyüyor
10:00 Van'da deprem
09:58 5 Nisan'dan sonra tufan
Önder: İmralı zemini yol göstericidir
09:24 Kanser hastasına ilacı verilmiyor
09:16 Coşkun: Devletin kontrol etme rolü elinden alınmalı
09:14 'Tanıların tamamı sisteme Kovid-19 olarak girilmiyor'
09:13 Salgın nedeniyle temizliğe gidemeyen kadınlardan çağrı
09:12 İhraç edilen sağlık emekçileri meslektaşları için koruyucu siper üretti
09:12 Babasını cezaevinde tanıyan Arin: Eşitlik istiyorum
09:11 Sur’da kayyım yolsuzlukla suçlanan 4 kişiyi tekrar işe aldı