‘Kadınların ekonomik sorunlarıyla mücadelesi için komisyon kurulmalı’

  • kadın
  • 12:25 17 Mayıs 2019
  • |
img

ANKARA - Ekonomik krizin kadınlar üzerindeki etkilerini Meclise taşıyan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, kadınların ekonomik sorunlarıyla mücadelede etkin politika önerilerinin tespit edilebilmesi için bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, ekonomik kriz ile beraber artan yoksulluğun toplumsal cinsiyete göre farklılaşmasının araştırılması, yoksulluğun kadınlaşmasına neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve kadın yoksulluğu, kadınların ekonomik sorunlarıyla mücadelede etkin politika önerilerinin tespit edilebilmesine ilişkin araştırma önergesi verdi.
 
EKONOMİK KRİZİN YÜKÜ
 
Taşdemir, önergesinde neo-liberal ekonomi politikalarının sonucunun ciddi boyutlara ulaşan gelir eşitsizliğin ve yoksulluğun çok temel toplumsal bir sorun olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki aşırı yükseliş, Türk Lirasının büyük değer kaybetmesi ve nihayetinde derinleşen ekonomik kriz toplum nezdinde kısa sürede çok hızlı bir yoksullaşmaya neden olmuştur. Elbette ekonomik krizin yükü nasıl ki sınıfsal temelde eşit olarak hissedilmiyorsa cinsiyet temelinde de eşit bir şekilde hissedilmemektedir" dedi.  
 
20 MİLYON KADIN PİYASA DIŞI 
 
Türkiye'de en az 20 milyon kadının tamamen iş gücü piyasasının dışında tutulduğunu ifade eden Taşdemir, önergesinde Türkiye’de, kadınların ancak yüzde 28-30 civarında istihdama katılabildiği, istihdam edilen kadınların düşük nitelikli, denetimsiz işlerde ve erkeklere oranla daha düşük ücretlerle sosyal güvenceden yoksun yani kayıt dışı çalıştığı resmi verilerle de ortaya konulduğunu aktardı.
"Kriz sebebiyle özel sektörde ve kamuda kendini gösteren ekonomik daralmanın ilk sonuçlarından biri olan işsizlik, işten çıkarmalar kadınların çalıştığı bu denetimsiz alanlarda çok hızlı biçimde gelişmektedir" diyen Taşdemir, önergesinde, "Dolaysısıyla kriz dönemlerinde alım gücününüm düşmesi, ücretlerdeki erime, geçim koşullarını ağırlaşmasının yanı sıra artan işsizlikten kadınların da fazlasıyla payını alması mevcut kadın yoksulluğunun iyice derinleşmesine neden olmaktadır" ifadelerine yer verdi.
 
‘MÜCADELEDE ETKİN POLİTİKA'
 
Taşdemir, önergenin devamında şunları kaydetti: "Tüm bu gerçeklerden yola çıkılarak yoksulluğun kadın ve erkekler tarafından farklı şekilde tecrübe edildiği ortaya konulmuş ve ‘yoksulluğun kadınlaştığı’ tespiti yapılmıştır. Türkiye’de kamu tarafından ekonomik kriz dönemlerinde derinleşen kadın yoksulluğunu ortaya çıkaran araştırmalar yürütülmemektedir. Yoksulluğun hane üzerinden araştırılması çoğunlukla hane reisi odaklı analizlerin yapılmasına neden olmaktadır. Bu temel eksikliğin giderilmesi için, yoksulluğun toplumsal cinsiyete göre farklılaşmasının araştırılması, yoksulluğun kadınlaşmasına neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve kadın yoksulluğu, kadınların ekonomik sorunlarıyla mücadelede etkin politika önerilerinin tespit edilebilmesi için bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir."