Memurların asgari yemek ücretlerine yüzde 10 zam

img
ANKARA - Memur ve sözleşmeli memurlardan 2020 yılı için alınacak asgari yemek ücretleri yüzde 10 zamlandı.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Devlet memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, maaşları ve kademelerine göre memur ya da sözleşmeli memurlardan alınacak yemek bedelleri belirlendi. Memur ve sözleşmeli memurlardan 2020 yılı için alınacak asgari yemek ücretleri yüzde 10 zamlandı.
 
Tebliğin genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsadığı, bunun öğle yemeğinde alınacak asgari bedeli ifade ettiği kaydedildi.
 
Tebliğde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine verilen ödeneklerden karşılanacağı aktarıldı. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı dile getirildi.
 
Bazı idarelerin, personelin kadro ve pozisyon unvanı ile yemeğin daha iyi şartlarda sunulmasını dikkate alarak daha fazla yemek bedeli alabileceği dile getirildi.
 
Memurların öğle yemekleri için derecelerine göre memurlardan alınacak asgari tutar şu şekilde:
 
“* Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1.48 lira
* 1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2.50 lira
* 2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.09 lira
* 3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.99 lira
* 4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.30 lira
* 4800'de daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.92 lira asgari yemek ücreti alınacak.”
 
Sözleşmeli personelden ise alınacak asgari tutar şu şekilde:
 
“* Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 liraya kadar (4040 lira dahil) olanlardan 1.79 lira
* Aylık brüt sözleşme ücretleri 6815 liraya kadar (6815 lira dahil) olanlardan 3.09 lira
* Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 5.59 lira
* Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 7.10 lira asgari yemek ücreti alınacak.”
Yemek hizmetlerini daha farklılaştırmak isteyen kurumlar memurlardan daha yüksek bir ücret tahsil edebilecek.