Sağlık örgütleri hükümete seslendi

img
MERSİN – Mersin’de sağlık meslek örgütleri, hükümete pandemi dönemi ek ödemelerinin ayrımsız ödenmesi çağrısında bulundu.
 
Hükümetin tüm sağlık çalışanlarına ödeneceği duyurup, sonrasında yanlızca Kovid-19 servislerinde görev yapanlarla sınırlı tuttuğu performans ücretleri ödemesine yönelik sağlık meslek örgütlerinin tepkileri sürüyor. Mersin Tabip Odası, Mersin Hemşireler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Öz Sağlık-İş Sendikası ve Hizmet-İş Sendikası şube üyeleri ve yöneticileri ek ödemelerde yapılan kesintilere dair Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde ortak açıklama yaptı. 
 
Hazırlanan ortan metni okuyan SES Mersin Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Sevgi Başkavak, pandemi sürecinde 23’ü doktor olmak üzere 43 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiğini anımsatarak, canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarının haklarının  gasp edildiğini söyledi. 
 
'ÇIĞLIĞI DUYUN'
 
Pandemi sürecinde üç ay tavandan yapılacağı duyurulan ek ödemelerin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşmediğini, performans ödemelerinin Temmuz 2019 ila Mart 2020 arasında yapılmadığını anlatan Başkavak, bilim yuvası olması gereken tıp fakültelerinin, hükümetin sağlıkta dönüşüm programı gereği bilim üretmek yerine performans üretmeye yönelik bir sağlık sistemi ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.
 
Başkavak, hükümete "Pandemi ek ödemeleri ayrımsız ve hemen ödensin" diyerek çağrı yaptı.  
 
Sağlık emekçilerinin asıl talebinin üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, güvenceli çalışma ve güvenli gelecek için, insanca yaşam için temel ücret artışı olduğunu söyeyen Başkavak, “İdarecilerin, MÜ Tıp Fakültesi çalışanlarının bu çığlığını duymalarını ve acilen çözüm üretmelerini, aksi taktirde salt açıklama yapmakla kalmayıp haklarımız için daha çok ses getiren eylem ve etkinliklere de hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.
 
 
Başkavak, taleplerini ise şöyle sıraladı:
 
“* Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçileri ve geçmiş çalışma sürelerini de kapsayarak şekilde 5 yıla 1 yıl olarak düzenlenmeli, salgın döneminden kaynaklı olarak artı 1 yıl yıpranma payı hakkımız verilmelidir. 
 
* Ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayarak, en az 3600 ek gösterge olacak şekilde kademeli olarak yükseltilmelidir. 
 
* En düşük temel ücret yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde temel ücretler yükseltilmelidir. Üç ay tavandan yapılacağı duyurulan ek ödemeler tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ve meslek grupları ve istihdam biçimleri arasında adaletsizliğe neden olmayacak şekilde ödenmelidir. 
 
* Ek ödemeler maaşa ve doğal olarak da emekliliğe yansıtılmalı, hiçbir kesinti yapılmamalı, ek ödeme kesintisi çalışanlar üzerinde tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır .
 
* Acilen, ihtiyacı karşılayacak kadar sağlık emekçisi ataması yapılmalı, yeni atamaların hepsi kadrolu, güvenceli olmalıdır. 
 
* Covid-19 enfeksiyonu geçiren sağlık emekçisinin zararının tanzimi için “mesleki risklere bağlı ortaya çıkan hastalık” olarak kabul edilip, iş kazası/meslek hastalığı olduğuna dair düzenlemeler derhal yapılmalıdır.
 
* Üniversite hastaneleri ve diğer tüm sağlık kurumları dahil 1.basamaktan itibaren sağlık hizmeti tamamen ücretsiz olmalı, kamusal hizmet vermeli, giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır."