‘Çevre Bakanlığı’nın görevi Surları korumaktır’

img

DİYARBAKIR - Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Şerefhan Aydın, “Dicle Vadisi Kırklar Dağı Rekreasyon Alanı Projesi”nin durdurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Bu kurumların görevi kültürel ve doğal değerlerimize yanlış uygulamalarla zarar vermek değil, Ben û Sen Burcu gibi yıkım tehlikesi yaşayan Surları korumaktır” dedi. 

 
Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu, Diyarbakır Surlarının bakımsızlıktan yıkılmasına ilişkin Mimarlar Odası’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform bileşeni sendika ve dernek temsilcilerinin katıldığı açıklamada konuşan Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Şerefhan Aydın, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri’nin 2015 yılında Unesco tarafından Dünya Kültür mirası olarak tescillenen insanlığın ortak mirası olduğunu belirterek, Ocak 2014’te Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Hevsel Bahçelerinin bir bölümünün tarım alanı niteliğinin değiştirilip yani yapılaşmanın önünü açma girişimine dikkat çekti. Sosyal tesisler, cami ve çeşitli yapısal imalatlarla kırklar dağı ve Hevsel Bahçeleri’nin doğasına müdahale edildiğini hatırlatan Aydın, “Tüm kenti ilgilendiren bu tür proje ve uygulamaların başlangıç aşamasında ilgili meslek odaları ve kent dinamikleriyle paylaşılması ısrarımız bundandır. Ülkede hukukun geç kararlaşması sonucu işlenen birçok suç, cezasız kalabilmektedir” dedi.
 
Dicle Vadi Projesi kapsamında “Dicle Vadisi Kırklar Dağı Rekreasyon Alanı Projesi”yle Diyarbakır kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alanının tampon bölgesinde yeni bir doğa kıyımı gerçekleştirildiğini hatırlatan Aydın, “Bu projenin iptali için Şehir Plancıları Odası Diyarbakır şubemiz tarafından 2017 tarihinde dava açılmış olup bu dava Ocak 2019 tarihinde karara bağlanmıştır. Karara göre; Diyarbakır kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alan yönetimi planıyla çeliştiği yani projenin bu alanda doğayı tahrip ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir. Proje uygulaması bittiği için bu kararın pratikte bir karşılığı şimdilik bulunmamaktadır” diye belirtti. 
 
‘MİLLET BAHÇESİ PROJESİ YANLIŞ BİR UYGULAMADIR’
 
Projenin iptali ve yürütmenin durdurulması için hukuki süreç başlatacaklarını dile getiren Aydın, “Ancak bu karar bundan sonraki Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’nde yanlış uygulamalara karşı olumlu bir karar olarak elimizde bulunacaktır. Nasıl ki Dicle Vadisi Kırklar Dağı Projesi doğal tahribat yaratacağı için hukuken iptal edildiyse, aynı şekilde şu an Fiskaya bölgesinden Mardin kapıya kadar Surların yamacında uygulanan ‘millet bahçesi’ projesi de yanlış bir uygulamadır ve iptal edilmelidir” diye konuştu. 
 
‘ESASLARA UYMAYA BEKLİYORUZ’
 
Projenin yanlış olduğunu ve uygulamanın durdurulmasını taleplerini yineleyen Aydın, şunları söyledi: “Bu projelere uygunluk veren Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nu da yasa ve yönetmenliklerde belirlenen çalışma esaslarına uymalarını, bilimsel, teknik, ahlaki ve vicdani bir misyonla hareket edip bu tür yanlış uygulamalara karşı bir duruş sergilemelerini beklemekteyiz. Bu kurumların görevi kültürel ve doğal değerlerimize yanlış uygulamalarla zarar vermek değildir. Bu kurumların görevi, Ben û Sen Burcu gibi yıkım tehlikesi yaşayan bakımsızlık ve ilgisizlikten tüm insanlığa seslenen Surlara gereken ilgiyi gösterip bizden sonraki nesillere ulaştırılması için çaba içerisinde olup korumaktır.” 
 
‘SURLARI İNSANLIĞA ARMAĞAN EDELİM’
 
UNESCO, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi ve kamuoyuna seslenen Aydın, “Tarihsel değerlere, Doğal ve Kültürel mirasına sahip çıkan bir toplum ancak tarihe ve insanlığa hizmet etmiş olur, bundan dolayı gelin insanlığın Surlarına hep birlikte sahip çıkalım, koruyalım ve insanlığa armağan edelim” çağrısında bulundu.