DTK Eşbaşkanları: Yargılamalar Kürt siyasetine kumpastır

img

DİYABAKIR - DTK’ye yönelik operasyon, baskın, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren DTK Eşbaşkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, 801 delege listesinin yasa dışı örgüt listesi haline getirildiğini belirterek, yargılamaların Kürt siyasetine ve demokratik kurumlarına kurulan en büyük kumpas olduğunu söyledi. 

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, DTK’ye yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. “DTK yargılanmaları acilen durdurulmalı ve kongremiz demokratik faaliyetlerine devam etmelidir!” başlıklı açıklama şöyle: 
 
EV BASKINI, GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR
 
Tüm kamuoyunun bildiği gibi kurumumuza ve delegelerimize yönelik faşizm uygulaması hukuksuz, kuralsız ve ahlaksız bir şekilde sürüyor. Yetmiş yaşındaki anneler, kadınlar, akademisyenler, siyasetçiler, sendikacılar, gazeteciler, gençler, ekolojistler ve toplumda ciddi karşılığı olan birçok kesim kongremizin çalışmalarına katıldığı için, katkı sunduğu için ya da delege veya yönetimde yer aldığı için faşizan bir şekilde evleri basılıyor, gözaltına alınıyor, darp ediliyor ve tutuklanıyor. Birçok insanımız kongremizin çalışmalarından dolayı hukuksuz yollarla yargılanıyor. 12 Eylül Evren faşizmini aratmayan uygulamalarla karşı karşıya olduğumuzu tüm kamuoyu ve halkımız yakından tanıklık etmektedir.
 
Kongremiz 2016 darbe girişiminden sonra 9 Ekim 2018 ve 26 Haziran 2020 tarihlerinde hukuksuz bir şekilde basıldı. Son baskın sonrasında kurumumuzun kapısı ‘keyfi’ olarak mühürlendi. Böylece kongremize yapılan bu baskınların temel amacının kurumumuzun mühürlenerek çalışmalarının engellenmesine ve nihai olarak tamamen faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik olduğu anlaşıldı.
 
BASKINLAR HUKUK DIŞI
 
Bu baskınların ikisi de hukuk dışı bir şekilde yapılmıştır. Bu baskınlarda kriminal bir hava yaratılarak kongremize ait tabelalara, kongreyi temsil eden sembolik araç-gereç ve delege listemize el konuldu. Suç unsuru haline getirilmeye çalışılan kurum tabelamızın bile sökülmesi, AKP’nin ne kadar aciz durumda olduğunu gösteren emarelerdir. Her iki baskında da arama yapılırken ne avukatlarımız ne eş başkanlarımız çağrılmamıştır. Bu durum başlı başına bir hukuksuzluktur. 
 
DELEGE LİSTESİ
 
Delege listemiz gözaltı listesine dönüştürüldü. Önceki baskınlarda alınan 801 delegenin olduğu delege listemiz, yasa dışı örgüt listesi haline getirildi. 9.10.2018 baskınında kurumumuzdan aldıkları delege listemizle iki yıldır operasyonlar yapılıyor. Bu son baskında da eski ve yeni delege listelerimize el konuldu. Demokratik bir kongrenin delege listesinin operasyon listesine dönüştürülmesi, 2015 sonrası yaşadığımız faşizmin en somut göstergesidir. Genel kurulumuza ‘KONUK’ olarak katılanların evleri bile basıldı ve DTK genel kurulunun ‘KONUK’ kartı suç delili olarak tutanaklara geçti. Naziler gibi iki yıldır kongremizin delege listesi ile tüm illere operasyonlar yapılıyor. Bundan daha büyük bir utanç olamaz.
 
EN BÜYÜK KUMPAS
 
DTK yargılanmaları 2016’dan sonra AKP’nin demokratik Kürt siyasetine ve demokratik kurumlarına kurduğu en büyük kumpastır. Cemaat nasıl ki 2009’dan sonra ‘AKP içinde’ hegemonyasını güçlendirmek için KCK operasyonları ile demokratik Kürt siyasetini tasfiye etmeye çalıştıysa şimdi de ‘AKP devlet içinde’ hegemonyasını güçlendirmek ve kendisini yeniden devlete kabul ettirmek için DTK yargılamalarını başlattı. Bu yargılamalar demokratik siyaseti tasfiye etmek için gündelik siyasette AKP’nin işine yarayan yeni ve içi boş bir kumpas davası olduğunu tüm kamuoyunun bilmesini ve bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bilindiği gibi DTK yargılanmaları cemaatin savcıları ve hakimleri tarafından başlatılmış fakat AKP yargısı ve kurmayları tarafından güncellenerek işlevsel hale getirilmiştir. Bu dava tüm ahlaksızlığıyla devam etmektedir. Bu bakımdan ‘DTK KUMPAS DAVASI’ Cemaatin ve AKP’nin hala işbirliği içinde olduklarının da en büyük kanıtıdır. Kürtlerin demokratik taleplerini kabul etmemek için parti-cemaat ortaklığıyla Kürt düşmanlığı yeniden güncellenmektedir. Bu açıdan AKP, terör örgütü olarak ilan ettiği cemaatin belgelerine dayanarak yaptığı tüm işler kendi çıkardıkları yasalar esas alındığında bile suçtur, suça ortak olmaktır.
 
KAMUOYUNUN BİLMESİ GEREKEN HAKİKATLER
 
Biz bu açıklamada DTK’yi yeniden tarif etme gereği duymuyoruz. Birazcık siyasal alt yapısı olan her insan, DTK’nin ne olduğunu, ne yaptığını, nasıl çalıştığını çok iyi bilir. Dolayısıyla körler ve sağırları oynamamın miadı dolmuştur. Fakat birkaç hatırlatma da bulunmayı bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu nedenle halklarımızın ve tüm kamuoyunun bilmesi gereken hakikatler var.
 
DTK neredeyse tüm demokratik Kürt kurumlarının ve halkın temsilcilerinin seçilerek yer aldığı temsiliyeti geniş demokratik bir organdır. Her ne kadar yasa dışılık atfedilse de yasalarla kurtulmuş onlarca kurumun delegeleriyle temsil edilmektedir. Ayrıca 13 yıldır tüm çalışmalarını kamuoyuna açık bir şekilde yapan, ulusal ve uluslararası kesimlerce çok iyi bilinen ve tanınan, binlerce insanın ziyaret ettiği ve bildiği, devletin resmî yasal organı TBMM tarafından tanınan ve Anayasa gibi temel konularda fikirlerine resmi belgelerle başvurularak yasaya ortak edilen, demokrasi ve barış yoluyla Kürt meselesini çözmeyi hedefleyen ve demokratik bir toplum içinde yaşamayı arzu eden bir kongredir. Bu hakikati hiçbir baskı, operasyon, tuzak, kumpas, manipülasyon ve politik oyun bozamaz. Tüm bunları bilen dönemin devlet bürokratlarının ve kimi kesimlerin sessizliği faşizme teslim olmaktan kaynaklanmaktadır. Ancak bizler bu faşizme teslim olmadan doğru bildiğimiz ve haklı olduğumuza inandığımız yoldan şaşmadık. Çünkü savunduğumuz değerlerin evrensel, meşru, demokratik, barışçıl ve tüm halkları bağlayan değerler olduğundan hiçbir zaman kuşkumuz olmadı. Yerel ve evrensel hakları referans alarak yola çıktığımız ilk günden beri haklılığımızı ve yasallığımızı ‘ayrımcı, tekçi ve ırkçı’ yasalardan değil ‘ortak değerlerimizin ve ortak tarihimizin’ oluşturduğu makul tarihten ve insan olarak, toplum olarak doğuştan kazandığımız ‘doğal hukuktan’ almaktayız. 
 
AKP’YE ÇAĞRI
 
AKP bu değerlerimizi ve hukukumuzu yasa dışı ilan ederek binlerce insanı yargılamaya kalkıştı ve dilinden düşürmedikleri bin yıllık kardeşlik dediği Malazgirt ve sonrasını yargılama ve tartışma konusu haline getirdi. Bu açıdan AKP sadece kendini kurtarmak adına riskli alanlara el atarak yeni bir Kürt-Türk savaşı başlatma gayreti içindedir. Bizim açımızdan belki de en tehlikeli durum bu noktada başlamaktadır. Bu bakımdan ‘DTK yargılanmaları’ bizim açımızdan Türk ve Kürt halklarının tüm ortak değerlerinin topluca yargılanmasıdır. AKP’ye çağrımız şudur: Kürtlere ve demokratik kurumlara saldırdıkça kaybediyorsunuz. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Kongremizin mühürlenmesi Kürt halkının iradesinin mühürlenmesidir. Onun için eğer Kürt halkı ile birlikte yaşamaya bu ülkenin sorumluluğunu üstlenen iktidardaki partisi olarak küçücük bir niyetiniz varsa, bir an önce o mührü kaldırır ve faşizan uygulamalarınızdan vazgeçersiniz.
 
YARGILAMALAR TUZAKTIR
 
Tüm halklarımızın şunu iyi bilmesini istiyoruz: Demokratik Toplum Kongresi’nin mühürlenmesi siyaseten, hukuken ve ahlaken yanlış bir uygulamadır. Bu mühür politik ve kültürel olarak Türkiye’de yaşayan Kürt ve Türk halklarının şahsında tüm halklarımızın ortak yaşamına kast eden bir amaca hizmet etmektedir. Hukuki olarak meşruluğu, ahlaki olarak karşılığı yoktur. DTK yargılanmaları tamamen hukuk dışı olup halklarımız ve değerlerimiz arasına kurulmuş büyük bir tuzaktır. DTK’nin yargılanması ve kapısına mühür vurulması demokrasinin yargılanması ve askıya alınması anlamına geldiği gibi halkların, inançların, dillerin ve kültürlerin tüm farklılıkları ile bir arada yaşamına yarar değil zarar vermektedir. Barışı değil savaşı beslemekte, halklar arası öfke ve nefreti körüklemektedir. Dolayısıyla bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve kurumumuz yeniden faaliyetlerine devam etmelidir. Bu açıdan kongremizin kapatılmasına yönelik hukuki yollardan itirazlarımızı en yakın zamanda yapacağız. Bu açıdan başta halklarımız olmak üzere barıştan, demokrasiden, ortak yaşamdan yana olan herkesi kongremizin yeniden açılması için dayanışmaya davet ediyoruz. Gelin hep beraber ortak yaşam alanlarımızdan biri olan kongremizi geçici olan iktidarların menfaatlerine alet etmesine izin vermeyelim.
 
KÜRTLERE ÇAĞRI
 
Kürt halkına çağrımız şudur: Bu saldırı bütün ulusal değerlerimize yapılan bir saldırıdır. Gelin, Kürdün özgürlüğüne el koyan ve nefessiz bırakmak isteyen bu saldırılar karşısında ulusal birliğimizi daha da güçlendirelim. Baskılara ve faşizme karşı omuz omuza verip onurlu bir yaşamı halkımıza armağan edelim. Binlerce insanımız bu kumpas davasından hukuksuz bir şekilde yargılanmaktadır. Tüm hukukçulara ve insan hakları temsilcilerine çağrımız DTK davalarına girip bu hukuksuzluğu bir an önce engellemeleri yönündedir. Hukukçuları DTK davalarında AKP’nin Kürt siyasetine kurduğu tuzakları deşifre etmeye çağırıyor ve yargılanan insanları savunarak bu hukuksuzluğun karşısında durmaya çağırıyoruz.
 
Demokratik Toplum Kongresi aynı zamanda bir sivil toplum kurumudur ve sivil toplumun gelişimini demokratik toplumun ön koşulu olarak kabul eder. DTK’nin mühürlenmesi tüm sivil toplum kuruluşlarının mühürlenmesi ile eş değerdir. STK ve demokratik kitle örgütlerini kongremizin yeniden faaliyetlerine devam etmesi için dayanışmaya davet ediyoruz.
 
Bunların dışında tüm demokratik siyasi partileri, sendikaları, kadın ve ekoloji örgütlerini, emek hareketlerini kongremiz ile dayanışmaya çağırıyoruz. 
 
YARGILAMALAR DURDURULMALI
 
Son olarak tüm kamuoyuna çağrımız şudur: DTK yargılanmaları bir an önce durdurulmalıdır. Kongremiz şahsında tüm demokratik kurumlarımız üzerindeki baskılara son verilmeli ve kongremiz faaliyetlerine devam etmelidir. En son gözaltına alınan başta 70 yaşındaki barış annesi Makbule ana olmak üzere tüm kadınlar, diğer tüm siyasetçi, belediye başkanı, sendika ve oda yöneticileri ve sivil aktivistler derhal serbest bırakılmalıdır. Tüm halkımızı ve demokratik kamuoyunu bu demokratik ve meşru taleplerimiz etrafında kongremiz ile dayanışma içinde olmaya ve sesimize ses katmaya çağırıyoruz.”
 

Diğer başlıklar

20:19 Dersim’de iki köy karantinaya alındı
19:51 HDP Kadın Meclisi, yaşamını yitiren mültecileri andı
19:46 Türkiye’de can kaybı 5 bin 167’ye yükseldi
19:41 Çoklu baro teklifi komisyonda, baro başkanları Meclis önünde
19:35 Kovid-19 Durum Raporu: Vakaların 110 bini İstanbul'da
19:10 Batan tekneyi arama çalışmaları bugün de sonuç vermedi
19:05 TUAY-DER yöneticisi Hayme tahliye edildi
17:55 Küçük Leyla’nın davası yarın görülecek
17:52 Rakka’da çadır eylemi 3’üncü gününde
17:42 2 yaşındaki Melek'in cansız bedenine ulaşıldı
17:29 Samsun'da Sivas katliamına tepki
17:16 Kars Belediyesi’nden gençlere spor okulu
17:08 Gazi Cemevi’nde Sivas katliamı anması
16:47 Askerlerin çıkardığı yangın söndürüldü
16:20 Baro teklifinin görüşmesi önce komisyona sınırlama getirildi
16:19 Kürt Yayınevleri İnisiyatifi'nden baskılara tepki
16:18 Kayyımın ‘manevi kızı’ ve 'rüşvetçi' takımı tek tek açığa alınıyor
16:03 Dilop'un 15'inci sayısı raflarda
16:03 Tekirdağ’da çocuğa şiddet
16:01 Bismil’de 2'si çocuk 4 kişi tutuklandı
15:27 Diyarbakır Çocuk Hastanesi’nde yemek boykotu
15:26 Sur'da gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı
15:19 Sivas anmasına polis müdahalesi: 7 kişi gözaltında
14:26 Halı fabrikası çalışanlarının salgın endişesi
14:24 Sivas'ta katledilen Bezirci mezarı başında anıldı
14:22 Elektrik direğinden düşen DEDAŞ çalışanı yaşamını yitirdi
14:15 Eğitim Sen: Temsilcimiz gözaltına alındı, ailesi korkutuldu
14:00 Gençler sosyal medya yasağı hakkında ne düşünüyor?
13:59 Çoklu baroya karşı savunma zinciri
13:58 Baroların eylemine bir gün kala Ankara’ya etkinlik yasağı getirildi
13:36 Katırcıoğlu’nun adaylık dilekçesi Meclis'e sunuldu
13:26 Sivas Katliamı 27’nci yılında: Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar
13:24 Gabar'daki yangın söndü
13:02 Avukatlardan İmralı başvurusu
12:45 Gazeteci Altan’ın duruşması ertelendi
12:39 Malazgirt’te sele kapılan 50 hayvan öldü
12:28 HDP Kadın Meclisi 5 kentte yürüyüş düzenleyecek
12:12 İskoç Galcesi yok olmakla karşı karşıya
12:10 Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı gündeme getirdi
11:52 Gazeteci Akın beraat etti
11:42 Kunemasî'de dükkanı bombalanan Keywan: Yeter bu bölünmüşlük
11:38 2 gazetecinin duruşması ertelendi
11:37 Linç eylemlerinin insanlık suçu olarak tanımlanması için kanun teklifi
11:21 Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı: Sorumluları cezalandırılsın
11:12 ‘KCK Basın’ davası ertelendi
11:03 Sivas anma etkinlikleri bu yıl doktor Behçet Aysan’a adandı
10:38 DBP'li Birtek ve Balta'ya 10 yıl 6'şar ay hapis
10:09 Melet: Mülteci ölümlerinin sorumlusu iktidardır
09:56 HDP Eş Genel Başkanları: Sivas ve Çorum’un acısı dinmedi
09:42 Putin 2036’ya kadar görevde kalabilecek
09:39 Alacaklılar hacizle kapıya dayandı: Borç batağındaki belediyenin içi boşaltıldı
09:27 2 milyon TL ödenen direkler dokuya aykırı bulundu
09:26 Sel mağdurları: Canımızı zor kurtardık
09:17 Batman’da 309 tutukluya isyan davası: 5 bin 871 yıla kadar hapis
09:16 Çiftçi para etmeyen şelengo ekmeyecek
09:15 Kıdem tazminatı tasfiyesinde asıl risk belirli süreli iş akdi
09:11 ‘Çetin’e yönelik işkence insanlık onuruna yapıldı’
09:11 Genelge ağır geldi düğün salonları kapalı
09:10 'Doğa da adalet bekliyor'
09:08 'Salgın değil, algı yönetililiyor'
09:07 Bostandan toplanan sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
09:06 Katliamdan sonra istifa edip bir daha da Sivas’a gitmedi
09:05 Dr. Sağlam uyardı: Normalleşmedik, salgın bitmedi
09:04 Alkan: Çetin'e yönelik saldırı yeni bir konseptin başlangıcı
09:03 Kayyımlar gelince 10 bin kitaptan 300’ü kaldı
09:02 Korona tespiti var önlem yok
09:01 Meralarıyla ünlü Kars'ın samanı Diyarbakır ve Urfa'dan
09:00 02 TEMMUZ 2020 GÜNDEMİ
00:26 5 yıl önce boşaltılan bina çöktü
01/07/2020
23:10 Irak ordusu Zaxo’da konuşlandı
23:04 Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü
22:12 Erdoğan Katar'a gidiyor
21:59 İzmir Barosu Ankara eylemi için yola çıkacak
20:53 Tuzluçayır’da Sivas anmasına müdahale: 3 gözaltı
20:48 Üniversiteli gençler: Sansüre biat etmeyeceğiz
20:43 Eğitim-Sen Bismil Temsilcisi gözaltına alındı
20:21 'İntibay serbest bırakılsın'
20:13 Türkiye’de toplam vaka 201 bini aştı
20:07 ‘Saldırılara karşı cevabımız kadın dayanışmasıdır’
20:06 Alevi örgütleri: Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar
19:25 TMMOB İl Koordinasyonu: Arin Zümrüt serbest bırakılsın
19:03 İmamoğlu’ndan ‘sosyal medya’ tepkisi
18:57 Hasankeyf'e iskele dayanmıyor
18:49 7 bin 428 sağlık çalışanı enfekte oldu
18:03 Fırtına nedeniyle Cizre'de çatılar uçtu
18:01 BM: Küresel turizm 3.3 trilyon dolar kaybedebilir
17:56 Patnos’ta sel: 3 köyde dere taştı
17:51 Reuters: Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu
17:43 3’lü zirve sonrası ortak bildiri
17:19 425 milyon fotoğrafta Güneş’in 10 yılı
17:01 HDP'den İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki
16:39 İzmir Barosu'ndan kıdem tazminatı düzenlemesine tepki
16:37 Batan tekne halen bulunamadı
16:28 Tutuklu korona tedavisinin ardından cezaevine gönderildi
16:26 Devrimci sanatçıya suikast halkı sokağa döktü
16:12 Albayrak’a hakaret ettiği belirtilen 11 kişi gözaltına alındı
16:08 Halk Tv ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası
16:07 Erdoğan’ın sözlerinden sonra #SosyalMedyamaDOKUNMA hashtagi açıldı
15:55 Kulp’ta operasyon ardından orman yangını
15:49 HDP ve CHP’nin Meclis Başkan adayları belli oldu