Felsefeci Akkaya ve Şair Alıcı okurlarıyla buluştu

img
MALATYA - Felsefeci Mehmet Akkaya ve Şair İsmet Alıcı, Malatya’da okurları ile bir araya geldi.
 
Malatya’da felsefe ve şiir meraklıları Felsefeci Mehmet Akkaya ve Şair İsmet Alıcı ile düzenlenen söyleşine buluştu. Mozaik Kitapevi’nde düzenlenen etkinlikte “İnsana, Topluma, Dünyaya Filozofça Bakış, “Epistomolojik Kopuş”, “Politikanın Evrimi”  gibi kitaplarıyla tanınan Felsefeci Mehmet Akkaya, “Sanatta felsefenin neresindeyiz?” konusu üstünde durdu.
 
Filozofların emek ve kadına dair düşüncelerini eleştirel perspektifken ele alan felsefeci Akkaya Marksist teorinin sanata, edebiyata ve felsefeye bakış açısını ve bu alanlarda oynadığı rol üzerine değerlendirmelerde bulundu. 
 
“Edebiyatta güzellik” konusu üstünde yaptığı sunumunda kapitalizme alternatif bir sanat ve edebiyat üretimi gerçekleştirememenin nedenleri üzerinde duran Şair İsme Alıcı ise, yayın alanındaki tekelleşmeye değindi.
 
Yaklaşık 3 saat süren söyleşide konuşmacılar yine okuyucularından gelen eleştirileri dinleyip, yöneltilen sorulara yanıt verdi.