TTB, Sağlık Bakanı'na hekimlik görevlerini hatırlattı

img
ANKARA - TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel, Sağlık Bakanı'na seslenerek, "Merkez Konseyi üyelerine işten atma tehdidiyle baskı yapmaktan vazgeçmeye ve soruşturmaları derhal ortadan kaldırmaya davet ediyoruz" dedi. 
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama  yaptıkları gerekçesi ile haklarında idari soruşturma başlatılan üyeleri, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Selma Güngör ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz için Meclis’te basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel okudu. Tükel, "Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz" diye konuştu. 
 
Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan TTB Merkez Konseyi üyesi  hekimler hakkında idari soruşturma başlatması ile TTB Merkez Konseyi üyelerinin, üstlendikleri kamusal görevleri, hekimlik değerlerine ve insan haklarına uygun olarak yerine getirmelerini engellenmeye çalışıldığını kaydetti.  Tükel, devamında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a şu soruları yöneltti: 
 
“* Silahların konuştuğu yerde hayatın sustuğunu, sağlığın bozulduğunu ve yaşamın kaybettiğini, 
 
* Hekimliğe adım atarken edilen yemin gereği, herhangi bir siyasi düşüncenin, amacın; insan yaşamını koruma görevinden üstün sayılamayacağını,
 
* 6023 Sayılı Yasanın TTB yöneticilerine hekimliğin insan/toplum yararına korunup geliştirilmesi ödevini verdiğini,
 
* Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca yerine getirilen görevlerin keyfi bir biçimde kusur haline dönüştürülemeyeceğini,
 
* 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği yönetim görevlerinin Sağlık Bakanlığı’nın emir ve komuta zinciri içinde yerine getirilemeyeceğini,
 
* İnsanlık tarihi boyunca barışın sağlanması ve silahlı güç kullanımının ortadan kaldırılması için eleştirel düşünce ve yaklaşımların hep var olduğunu,
 
* Dünyada çok sayıdaki çatışma bölgesinde, insanlık dramları nedeniyle bütün insanlığın kesintisiz bir biçimde barış içinde yaşayabilmesi için eleştirel düşüncelere çok ihtiyacımız olduğunu,
 
* Öteden beri hekim örgütü yöneticilerine yapılan bu tür baskıların ‘hukuk’ dışı bulunduğunu bilmiyor musunuz?”
 
'NEDENİNİ BİLİYORUZ'
 
Tükel son olarak kendilerine yönelik gerçekleştirilen baskıların nedenlerini bildiklerini söyleyerek,  devamla şunları aktardı: “Binlerce hekim üyemizin ‘güvenlik soruşturması’ adı altında işsiz, ekmeksiz bırakılmasına, binlercesinin haksız isnatlarla işlerinden atılmasına, on binlercesinin hatalı sağlık politikaları nedeniyle kötü çalışma koşulları altında ezilmesine itiraz ediyoruz. İnsan yaşamı korunsun, şehir hastaneleri adıyla toplumun kaynakları yabancı şirketlere ve yerli ortaklarına peşkeş çekilmesin, toplumun sağlığı, yararı için kullanılsın diyoruz. Sayın Sağlık Bakanı, bu çabalara ceza vermeye kalkışmanız bizi değil sizi sorunlu ve sorumlu kılar. Sizi hekimliğinizin gereğini yerine getirmeye, Merkez Konseyi üyelerine işten atma tehdidiyle baskı yapmaktan vazgeçmeye ve soruşturmaları derhal ortadan kaldırmaya davet ediyoruz."