Sendikal faaliyette ‘hukuki isabet’ görmedi

img

MARDİN – Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, greve giden 330 Eğitim Sen üyesine verilen disiplin cezasını “sendikal faaliyet” olarak nitelendirip iptal eden Mardin 1. İdare Mahkemesi’nin kararını reddetti. 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Merkez Yürütme Kurulu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı için 12-13 Ekim 2015 tarihleri arasında ve bölge illerindeki sokağa çıkma yasaklarında yaşanan çatışmaların son bulması için barış talebiyle, 29 Aralık 2015 tarihinde iş bırakma kararı almıştı. 
 
330 ÜYEYE MAAŞ KESİNTİSİ CEZASI  
 
Bunun üzerine iş bırakma eylemi yapan Eğitim Sen Mardin Şubesi üyesi 330 öğretmen hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından göreve gelmemeleri nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldı. Kısa bir süre sonra sonuçlanan soruşturma kapsamında, 330 Eğitim Senli, “özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” gerekçesiyle, “1/30 oranında aylıktan kesme” cezası verildi. 
 
İDARE MAHKEMESİ ‘SENDİKAL FAALİYET’ DEDİ
 
Öğretmenler bu karar üzerine cezanın iptali için Mardin 1. İdare Mahkemesi’ne başvurarak, itiraz davası açtı. Söz konusu iş bırakma eylemlerinin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden mahkeme, verilen cezanın iptaline karar verdi. Anayasa, uluslararası sözleşme ve kanun hükümlerini hatırlatan mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi: “Davacının, üyesi olduğu sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyonun aldığı karar uyarınca gerçekleşen göreve gelmeme eyleminin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekeceğinden, sübut etmeyen fiilden dolayı cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların dava açma tarihi olan 20 Nisan 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” 
 
BÖLGE MAHKEMESİ ‘HUKUKİ İSABET’ GÖRMEDİ
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mardin 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın bozulması için Antep’te bulunan Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’ne temyiz başvurusunda bulundu. Bölge Mahkemesi, Mardin 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın, “Hukuki isabet görülmemiştir” gerekçesiyle kaldırılmasına hükmetti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen kararı onayan Bölge Mahkemesi, grevin sendikal faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, “davalı idare istinaf başvurusunun kabulü ile Mardin 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 12/07/2017 gün ve E:2017/521, K:2017/1760 sayılı kararın kaldırılmasına, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine, dökümü yapılan 112,15.-TL yargılama giderinin davacı üzerine bırakılmasına” karar verdi.
 
Bölge Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından, her bir öğretmenin maaşından bin 102 TL kesinti yapılacak.